Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-03 Bijbelverhalen in beweging.

Doelstellingen:

Bijbelverhalen met het ganse lichaam beleven.

Doelgroep:

Leerkrachten lager onderwijs en buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:

Vaak benaderen we Bijbelteksten vanuit het hoofd. We willen dat kinderen de bijbel begrijpen. Toch worden kinderen in eerste instantie ‘emotioneel geraakt’ door verhalen, woorden en zinsneden. In deze workshop worden een reeks dynamische middelen aangereikt en actief beleefd, die kinderen helpen om het leven in een Bijbeltekst te activeren en om hun eigen ‘geraakt zijn’ in concreet gedrag om te zetten. Aangeraakt worden, beleven, doorvoelen… en dat voorzichtig uiten in bewegingen, gedragingen, verhoudingen…om mogelijks ook beter te… begrijpen. Kom mee proeven… krijg goesting… wordt van binnenuit ‘geraakt’ … en vind  je eigenste bewegingen, middelen, handelingen en houdingen om kinderen hierin actief te begeleiden.

Strategie en methode:

De navorming vindt plaats op de eigen school. Datum en uren zijn af te spreken met de lesgever: 016/463155 of jeanagten@telenet.be

Bijkomende info:

Jean Agten was 35 jaar lector levensbeschouwing – godsdienst aan de lerarenopleiding te Brussel, 20 jaar stafmedewerker in de opleiding Bibliodrama Vlaanderen en 15 jaar nascholer (godsdienst)leerkrachten. Vandaag is hij actief als procesbegeleider en nascholer in godsdienstdidactiek, bibliodrama, interlevensbeschouwelijke communicatie, levensdansen, identiteit en zingeving.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Nadat men met de lesgever een datum bepaalde, dient men nog in te schrijven op de website.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 5 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.