Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-05 Bibliodrama

Doelstellingen:

Op een speelse manier met Bijbelverhalen aan de slag gaan.

Doelgroep:

Leerkrachten lager en buitengewoon onderwijs

Aanbieder: Regio Mechelen-Brussel - Pedagogische begeleiding
Inhoud:

Bibliodrama is een vorm van speels en dramatiserend omgaan met Bijbelverhalen. Dat gebeurt doorheen inleving, dialoog, expressie, rollenspel en drama. Door het opnemen en spelen van rollen en fragmenten uit levensbeschouwelijke verhalen komen de kinderen, jongeren, volwassenen, doorheen de verhaalfiguren zelf in beweging. Ze spelen de verhalen op hun eigen wijze, vanuit hun eigen zelfverstaan, met eigen woorden, vaardigheden, intenties… Ze maken contact met waardevolle handelingen en houdingen uit deze verhalen en verkennen als spelend de betekenissen voor henzelf, in het eigen actuele handelen. Zo leren ze meer zin, betekenis, verdieping, opening en perspectief ervaren. Ze kunnen nieuwe gedragswijzen proeven, verkennen, inoefenen, verankeren… De sessies zijn inhoudelijk opgebouwd vanuit de terreinen van het leerplan en toepasbaar in de eigen beroepspraktijk. Je leert als leerkracht eenvoudige korte werkvormen hanteren, direct bruikbaar in de klaspraktijk. Je leert er verkennend, verdiepend en integrerend mee omgaan in functie van de levensbeschouwelijke groei van kinderen.

Bijkomende info:

Jean Agten was 35 jaar lector levensbeschouwing – godsdienst aan de lerarenopleiding te Brussel, 20 jaar stafmedewerker in de opleiding Bibliodrama Vlaanderen en 15 jaar nascholer (godsdienst)leerkrachten. Vandaag is hij actief als procesbegeleider en nascholer in godsdienstdidactiek, bibliodrama, interlevensbeschouwelijke communicatie, levensdansen, identiteit en zingeving.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze navorming vindt plaats op de eigen school. Datum en uren (2 sessies van 3 uren) zijn af te spreken met de lesgever: 016/463155 of jeanagten@telenet.be

Nadat men met de lesgever een datum bepaalde, dient men nog in te schrijven op de website.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 5 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.