Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APo-01 Dag van het Beeld

Doelstellingen:

Voor alle leraren beeldende vakken:

  • Leraren doorlopen een creatief proces vertrekkende vanuit een creatief vraagstuk
  • Leraren reflecteren rond het creatief proces
  • Leraren experimenteren met diverse materialen, technieken en met media.
  • Leraren wisselen uit en netwerken

Voor leraren Beeld eerste graad:

  • Leraren gaan praktisch aan de slag met het nieuwe leerplan beeld
Doelgroep:

Leraren Beeld (Plastische Opvoeding), expressie, beeldend kunstonderwijs.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

De ‘Dag van de P.O.’ dopen we dit jaar om tot ‘Dag van het Beeld.’ Via verschillende op elkaar aansluitende workshops doorlopen we een volledig creatief proces waarbij we aandacht schenken aan kunstinitiatie, werken met diverse materialen, werken met media. Voor leraren van de eerste graad sluit deze vorming aan bij het nieuwe leerplan ‘Beeld’.

Strategie en methode:

Workshops

Bijkomende info:

Lesgevers: Anne Dewulf en Ilse Van den Bogaert.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Een smartphone of tablet meebrengen + kabel om foto’s over te zetten op een computer


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 23 maart 2019 inschrijven en tot en met maandag 18 maart 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Dewulf Anne
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Karel de Grote Hogeschool Campus Zuid (Inschrijven afgesloten)
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 26 maart 2019 van 09:00 tot 16:15
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.