Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MKO-02 Kwaliteitsontwikkeling: data-gestuurde schoolontwikkeling - outputdossier

Als school beschikken we over heel veel data waar we rekening mee moeten/kunnen houden in onze beleidsvoering. In deze sessie nemen we het outputdossier onder de loep (OK-kader: resultaten en effecten)

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • weten de outputgegevens te vinden
  • selecteren gegevens op basis van relevantie voor hun school
  • analyseren deze gegeven in functie van beleidsontwikkelend werk op hun school
Doelgroep:

Directies/beleidsteams van SO 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding - regio Mechelen-Brussel in samenwerking met regio Oost-Vlaanderen
Inhoud:

Deze sessie behandelt, net als de sessie context- en input, een aspect van datagebruik in het kader van kwaliteitsontwikkeling. Het is echter niet nodig de sessie context- en input gevolgd te hebben om aan deze sessie te kunnen deelnemen.

 

De sessie is praktisch opgevat: aan de hand van een sjabloon dat wij je aanreiken, verzamel je voor jouw school relevante data waarmee je het schooleigen outputdossier samenstelt. We helpen je deze gegevens te analyseren naar hun relevantie voor het beleidsontwikkelend werk op je school. 

Bijkomende info:

Per school graag directie en een personeelslid dat vertrouwd is met datamanagement.

Onthaal 13u

Start sessie 13.30u

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

We vragen dat iedere school zorgt voor een eigen laptop.

De deelnemers ontvangen een week vooraf een bericht waarin wordt aangegeven welke schooleigen gegevens zeker op de eigen laptop dienen aanwezig te zijn voor de aanvang van de sessie. 


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 19 mei 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10 Euro
Lesgever: Vanden Broeck Robrecht
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 27 mei 2019 Van 13:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.