Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318I Studiereis Oulu, Finland

Doelstellingen:

Meer en meer aandacht gaat naar innovatieve leeromgevingen, ook vanuit het beleid. Leeromgevingen die toelaten dat de talenten van elke leerling worden ontdekt en ingezet en dat onderwijs op maat mogelijk wordt. Kwaliteitsprocessen, leidinggevende competenties, personeelsbeleid en samenwerkingsmodellen worden meer en meer actueel, zo ook het voortdurend werken aan een actueel curriculum dat inspeelt op onze hedendaagse en toekomstige maatschappij. Het onderwijs in Finland, in bijzonderheid in Oulu, biedt ons de mogelijkheid om te hierover te leren via schoolbezoeken en workshops.

Doelgroep:

De nascholing bereikt een breed publiek: besturen, leerkrachten, pedagogisch begeleiders, ouders, lerarenopleiders, kortom iedereen die wil leren over het innovatieve onderwijssysteem in Noord-Finland.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Kom mee op ontdekkingsreis naar het Noorden van Finland en bezoek innovatieve leeromgevingen, samenwerkings- en ondersteuningsnetwerken en nieuwe onderwijsvormen.

 • Sessie 1: kennismaking met de groep met inbegrip van de context en de beginsituatie.  Er wordt nadien een ‘culturele markt’ georganiseerd, waarbij iedereen lokale producten meebrengt en materiaal over hun schoolcontext. Dit is een informele activiteit.
 • Sessies 2 en 3: presentaties en workshop-carrousels rond inhouden, praktijken en modellen, dit als voorbereiding op de schoolbezoeken.
 • Sessies 4, 5, 6: schoolbezoeken met reflectie en uitwisseling
 • Sessie 7 en 8: presentatie van de lerarenopleiding, aanvangsbegeleiding, professionele ontwikkeling.
 • Sessie 9: informele ontbijtvergadering voor verdere uitdiepende gesprekken en netwerking.

 

Strategie en methode:

Het Fins onderwijs heeft een stevige reputatie opgebouwd, vooral op het gebied van curriculum, leerkrachtenloopbaan, kwaliteitssystemen en inclusie. De deelnemers bezoeken scholen van alle niveaus en de lerarenopleiding. Tijdens de bezoeken wordt duidelijk hoe men aan inclusie werkt, hoe men zorg realiseert en ondersteunt, hoe men onderzoekt, hoe men samenwerkt en een schoolteam vormt, hoe men inzet op kwaliteit en hoe de participatie bij de curriculumhervorming verloopt. Concepten als de brede school (infrastructuur delen, vrije tijdsactiviteiten op school) en de samenwerking met de ondersteuningsdienst worden uitgediept. Verder wordt er een bezoek gebracht aan een vroegere school voor buitengewoon onderwijs die hun focus nu meer richt op ondersteuning van lokale scholen, expertise-deling, nascholing van leerkrachten, assessment van leerlingen enz. De universiteit licht de lerarenopleiding en de in-service training toe. Daarenboven worden innovatieve leeromgevingen bezocht en verkend. Tijdens elke bezoek is er een inleiding voorzien, een beschrijving van de visie van de school (vooral bij nieuwe scholen die meer en meer ‘communities’ zijn). Na het bezoek worden de deelnemers uitgenodigd om te delen en reflecteren.

Bijkomende info:

Pakketprijs € 1.200,00: ontbijt, lunches en een welkomstdiner, de verplaatsing naar de scholen vanuit het hotel, 5 overnachtingen in een tweepersoonskamer. Single kamer kan mits toeslag van € 200,00.
Er wordt een avondprogramma, optioneel, aangeboden.

De reis naar Oulu is niet in de prijs inbegrepen.

De verplaatsing van de luchthaven naar het hotel en terug is niet inbegrepen. (De mogelijkheden hiervan worden later nog doorgegeven.)


Financiering:

Je kan voor deze nascholing een reeds goedgekeurde Erasmus+ beurs gebruiken.

 

Sessies: 10 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 21 december 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1200,00 Euro
Lesgever: Clissen Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Education and Culture (Inschrijven afgesloten)
Oulun Kaupunk
90015 OULU (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • zondag 20 januari 2019 van 18:00 tot 20:00
  • maandag 21 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 22 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 23 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 24 januari 2019 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 25 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.