Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318H Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke interna­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werk­nemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1 - Donderdag 11 oktober 2018 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 10.00 u.: Duiding bij de cursus en het eindwerk 01 (Franky Wauters)
 • 10.00 u. - 12.00 u.: Organigram van de preventie (1) 02 (Franky Wauters)
 • 12.45 u. - 13.30 u.: Organigram van de preventie (2) 02 (Franky Wauters)
 • 13.30 u. - 14.15 u.: Regelgeving en bronnen op het internet 03 (Franky Wauters)
 • 14.15 u. - 15.45 u.: Verkeersveiligheid 04 (Thys Erik)

Dag 2 - Donderdag 8 november 2018 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 11.00 u.: Welzijnsbeleid (DRBS, GPP, JAP), Welzijnsmappen 05 (Van Hecke Julien)
 • 11.00 u. - 11.30 u.: Opdrachten en taken van de PA en de IDPBW 06 (Van Hecke Julien)
 • 11.30 u. - 12.00 u.: Opdracht en werking van het CPBW 06 (Van Hecke Julien)
 • 12.45 u. - 13.45 u.: Administratieve verplichtingen: beleidsverklaring, identificatiedocument, verslagen, rondgang, … 07 (Van Hecke Julien)
 • 13.45 u. - 14.15 u.: Controles, keuringen, arbeidsinspectie, onderwijsinspectie 07 (Van Hecke Julien)
 • 14.15 u. - 15.45 u.: Noodplanning 08 (Van Hecke Julien)

Dag 3 - Donderdag 13 december 2018 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 10.30 u.: Risicoanalyse 09 (Vanharen Dany)
 • 10.30 u. - 11.00 u.: Beschermingsmiddelen (CBM, PBM) 10 (Vanharen Dany)
 • 11.00 u. - 12.00 u.: Hygiëne, sanitaire installaties, legionella 11/12 (Vanharen Dany)
 • 12.45 u. - 14.15 u.: Sport- en speelterreinen, speel- en gymtoestellen 13 (De Latter Jan)
 • 14.15 u. - 15.45 u.: Schooluitstappen en sportevenementen 14 (Dooms Toon)

Dag 4 - Donderdag 10 januari 2019 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 12.00 u.: Externe dienst (EDPBW), gezondheidstoezicht 15 (Vrielynck Jan)
 • 12.45 u. - 14.15 u.: Elektrische installaties, BA4-BA5 16 (Vanharen Dany)
 • 14.15 u. - 14.45 u.: Arbeidsongevallen: administratieve opvolging, preventie 17 (Van Horebeek Heidi)
 • 14.45 u. - 15.15 u.: Aankoopcyclus: bestelling, levering, indienststelling 18 (Van Horebeek Heidi)
 • 15.15 u. - 15.45 u.: Onthaal van nieuwe werknemers, werken met derden 19/20 (Van Horebeek Heidi)

Dag 5 - Donderdag 14 februari 2019 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 12.00 u.: (A) Brandveiligheid, evacuatie 21 (Dekoning Krista)
 • 12.45 u. - 15.45 u.: (A) Agora, een digitaal DRBS 22 (Van Ocken Jan)
 • 9.00 u. - 12.00 u.: (B) Agora, een digitaal DRBS 22 (Van Ocken Jan)
 • 12.45 u. - 15.45 u.: (B) Brandveiligheid, evacuatie 21 (Dekoning Krista)

Dag 6 - Donderdag 14 maart 2019 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 11.00 u.: Milieu op school: afvalverwerking, energie, bodem… 23 (Van Ocken Jan)
 • 11.00 u. - 12.00 u.: Voedselhygiëne op school (1) 24 (Molein Ingrid)
 • 12.45 u. - 13.45 u.: Voedselhygiëne op school (2) 24 (Molein Ingrid)
 • 13.45 u. - 15.45 u.: Gevaarlijke stoffen en preparaten 25 (De Beuckeleer Bert)

Dag 7 - Donderdag 25 april 2019 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 12.00 u.: Psychosociale risico's 26 (Van Assche Paul)
 • 12.45 u. - 14.15 u.: Eerste hulp en medicatie op school 27 (Van Assche Paul)
 • 14.15 u. - 15.45 u.: Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 28 (Wauters Franky)

Dag 8 - Donderdag 16 mei en donderdag 23 mei 2019 - Brussel, G1, 7de verd.

 • 9.00 u. - 12.00 u.: Verdediging van het  eindwerk (DVH, BDB, FWA)
 • 12.45 u. - 15.45 u.: Verdediging van het  eindwerk (DVH, BDB, FWA)

Dag 9 - Donderdag 6 juni 2019 - Brussel, G1

 • 15.00 u. - 17.00 u.: Academische zitting, proclamatie, receptie (Vanstappen Dirk)
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.
De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.
Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist kan er ook voor kiezen om een portfolio samen te stellen waarin een aantal vragen en opdrachten uitgewerkt worden. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury.
Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 400,00 (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen).
Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een warme maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).
Inschrijving: Uiterlijk op 14 september 2018. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 17 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 oktober 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 8 november 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 13 december 2018 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 10 januari 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 14 februari 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 14 maart 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 25 april 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 16 mei 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 6 juni 2019 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.