Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318L-2 Taken en aansprakelijkheden van de hiërarchische lijn inzake preventie en bescherming voor het secundair en volwassenenonderwijs

Doelstellingen:

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13) Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor leden van de hiërarchische lijn.

Doelgroep:

De leden van de hiërarchische lijn van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, volwassenenonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Algemeenheden:
    • De wettelijke context;
    • Het toepassingsgebied;
    • Algemene principes van een welzijnsbeleid.
 • De belangrijkste actoren.
 • De aansprakelijkheid van de leden van de hiërarchische lijn.
 • Arbeidsongevallen.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

De opleiding bestaat uit 2 sessies en beslaat dus 1 volledige lesdag.

Bijkomende info:

Prijs deelnemer: € 40,00  (cursusteksten, toegang tot de website, koffie en broodjeslunch inbegrepen).

Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 25 per reeks en gaat pas door als er 12 inschrijvingen zijn per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 15 januari 2019 van 09:30 tot 15:45 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 17 januari 2019 van 09:30 tot 15:45 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.