Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83181-IND Omgaan met relaties en seksualiteit in een context van diversiteit

Doelstellingen:
 1. De deelnemers kunnen diversiteit kaderen en werken met de aangeleerde inzichten van Leren voor diversiteit, op het niveau van de klaspraktijk, de school en het beleid
 2. De deelnemers kunnen het perspectief van leerlingen en ouders met andere principes, waarden en normen erkennen
 3. De deelnemers kunnen reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema
 4. De deelnemers kunnen reageren op incidenten met grensoverschrijdend gedrag binnen een context van diversiteit
 5. De deelnemers kennen de krachtlijnen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit binnen het pedagogisch project van de school
 6. De deelnemers hebben inzicht in hoe je de dialoog over rond lichamelijke en seksuele integriteit en identiteit  kan organiseren en aangaan met leraren, leerlingen en ouders
Doelgroep:

Dit project is een individugericht nascholingsproject over diversiteit en Relationele en Seksuele Vorming. Het aanbod richt zich op leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directies, enz.. samengevat: naar alle teamleden die te maken krijgen met Relationele en Seksuele Vorming in een diverse context.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Omgaan met relaties en seksualiteit is voor veel scholen op zich geen eenvoudige materie. Bovendien neemt de hedendaagse diversiteit in de maatschappij en op school toe. Hoe pak je dit thema aan vanuit deze diversiteit en zorgen we ook hierin voor gelijke onderwijskansen? Deze bijeenkomst vatten we op als workshop waarin we vertrekken van concrete casussen. We werken naar handvatten en kaders om relaties en seksualiteit positief aan te pakken: op klas-en lerarenniveau, met ouders, en op schoolniveau, zowel in rustige tijden als bij incidenten. De deelnemers gaan in interactie en koppelen ervaringen aan eigen en nieuwe inzichten.

Strategie en methode:

Dit project is een individugericht aanbod van 2 dagdelen. Het eerste deel gaat over het kader van Leren voor diversiteit en vertrekt vanuit een casus: een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Hoe reageren mensen hier op vanuit de verschillende dimensies van diversiteit? Welk houvast biedt het kader van Relationele en Seksuele Vorming? Hoe kan je het best op incidenten reageren? Er wordt kort verwezen naar de reactiewijzen binnen het Vlaggensysteem (een methodiek voor het reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag). De principes van een beleid rond integriteit worden toegelicht.

Het tweede deel vertrekt vanuit een casus op schoolniveau. Op basis van de casus leren deelnemers perspectieven van alle betrokkenen analyseren en met de betrokken partijen in dialoog gaan. De link naar de Katholieke dialoogschool wordt gelegd.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw! 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Bracaval Peter
De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 16 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 23 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 28 november 2018 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • woensdag 12 december 2018 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.