Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83183-TEAM Werken aan Relationele en Seksuele Vorming binnen het kader van Zill

Doelstellingen:
  1. Deelnemers kunnen Relationele en Seksuele Vorming situeren binnen het kader van Zill
  2. Deelnemers kunnen het gedrag van kinderen bekijken als een uiting van hun ontwikkeling en/of een onderliggende hulpvraag
  3. Deelnemers kunnen op een pedagogische wijze reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen, aansluitend bij het pedagogisch beleid van de school
  4. Deelnemers kunnen werken aan krachtlijnen voor een visie en beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit  binnen het pedagogisch project van de school
  5. Deelnemers kunnen reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema

Dit project werkt vraaggestuurd en op maat van de school. Afhankelijk van  het concrete onderwerp kunnen andere en concrete doelstellingen beoogd worden. Bovenstaande zijn de meest algemene doelstellingen.

Doelgroep:

Dit project is een teamgericht project op maat voor schoolteams basisonderwijs. Het project richt zich naar die teams die willen werken aan het thema Relaties en Seksualiteit.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png

Relationele en Seksuele Vorming kent vele facetten. Hoe verwerk je dit thema in de lessen en binnen Zill? Hoe geef je antwoord op vragen van kinderen en van ouders? Wanneer gaat het gedrag van kinderen over de grens en hoe moet je daar op reageren? Hoe kunnen we als school proactief met dit thema omgaan?

In deze nascholing krijg je antwoord op de concrete vragen van je school. De inhoud en de aanpak worden in overleg bepaald en voorbereid.

Strategie en methode:

De inhoud van de nascholing wordt vastgelegd in samenspraak met de school die de aanvraag doet. In een verkennend gesprek wordt de beginsituatie verkend. Indien relevant wordt gevraagd om op voorhand eventuele leervragen en casussen uit de eigen praktijk door te geven.

Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.  Indien mogelijk en gewenst wordt er gewerkt met concrete casussen van de school zelf.

Toegespitst op seksueel grensoverschrijdend gedrag online worden kennis en inzichten bijgebracht over de achtergronden en de risico’s van dit gedrag. Aan de hand van concrete casussen wordt de aanpak besproken en ingeoefend. De link naar het ontwikkelen van een beleid wordt toegelicht.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.