Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-2-IND Start to Zill! (individueel)

Doelstellingen:
 • Je appelleert jouw voorkennis met betrekking tot het leerplanconcept Zill!
 • Je denkt na over de implementatie van het nieuwe leerplan (voorbereidende fase).
 • Je maakt kennis met en ervaart werkvormen die kunnen helpen bij leerplandiscours met en in het team.
 • Je past de opgedane inzichten toe door een implementatieplan op maat van de school uit te werken.
 • Je probeert de opgedane inzichten uit in het team en reflecteert hierop.
Doelgroep:

Enkel inschrijven met kernteams mogelijk, max. 6 dlnrs. per school.

Max. 6 kernteams per module.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! daagt de schoolleiding uit om na te denken over de aanpak van de implementatie. Wij gaan ervan uit dat de directeur dit niet alleen opneemt. Daarom nodigen we haar/hem samen met de mensen die hem hierbij zullen ondersteunen uit op een vorming van drie halve dagen die helemaal zal gewijd zijn aan het uitwerken van een effectief implementatietraject. Theoretische onderbouwing, reflectie en een schoolspecifieke verwerking van het geleerde staan centraal.

Sessie 1: effectief en duurzaam implementeren: aandachtspunten

 • Zill in een notendop: voorkennis activeren
 • Functies van een leerplan + beginsituatieanalyse
 • Implementatieverwachtingen en implementatiekrachten in evenwicht
 • Werkmoment per school: implementatiediagnose opstellen

Sessie 2: van strategie tot implementatieplan

 • Appelleren sessie 1
 • Implementatietaken en de rolverdeling
 • Werkmoment per school: actieplan uitwerken

Sessie 3: wat werkt en wat niet.

 • Appelleren sessie 2
 • Wat werkt en wat werkt niet: wat we weten uit onderzoek
 • Implementatie-intenties
 • Werkmoment per school: Implicaties voor het eigen actieplan
Strategie en methode:

ZILL nascholingsproject 1.JPG

Drie interactieve sessies waarbij theoretische onderbouw en concrete toepassing op maat van de school hand in hand gaan. 

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers MOETEN minstens een algemene inleiding op het leerplanconcept meegemaakt hebben voor de start van dit nascholingstraject.

Enkel kernteams kunnen deelnemen. Minimum 2, maximum 6 deelnemers per school waaronder de directeur.

De module bestaat uit drie sessies. Je engageert je om de drie sessies te volgen en je ervaringen te delen met anderen.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Vandenhaesevelde Kathleen
Masquillier Bart
Vermeire Tony
De Ceulaer Liesbeth
Devos Bastien
Vanlulle Ariane
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 22 november 2018 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 13 december 2018 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 31 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 15 januari 2019 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 12 februari 2019 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 19 februari 2019 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 13 september 2018 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • donderdag 18 oktober 2018 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 4 december 2018 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 10 januari 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 24 januari 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 7 februari 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 21 september 2018 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 1 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 22 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.