Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-3-IND Leerplanacademie: thuiskomen in de leerinhouden van Zill! (individueel)

Doelstellingen:
 • Je verdiept je inhoudelijke kennis van ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen van persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.
 • Je begrijpt het ordeningskader gelijkgericht.
 • Je combineert ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s in onderwijsarrangementen.
 • Je oefent op focussen
 • Je verbindt de Zill!-visie met jouw onderwijspraktijk.
 • Je leert van elkaar.
 • Je reflecteert op het eigen leren.
Doelgroep:

Schoolleiders en kernteamleden

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

Kernteams die zich inschrijven voor de Zill!-leerplanacademie vormen samen met maximum vijf andere kernteams een leergroep.

De Zill!-coach ondersteunt de deelnemende kernteams bij de inhoudelijke verkenning van het ordeningskader. De actieve werkvormen die sessie na de sessie worden gehanteerd zijn gericht op al doende leren. De eerste oefeningen zijn gericht op het gelijkgericht begrijpen van de ontwikkelvelden, hun thema’s, de onderliggende generieke doelen en de eraan verbonden inhouden. Aansluitend wordt geoefend op het werken vanuit een focus. De visie hierop wordt toegepast. In een derde reeks oefeningen wordt het ordeningskader thematisch bekeken en gaan de deelnemers op zoek naar horizontale samenhang tussen ontwikkelvelden en –thema’s.

Je leert leervragen formuleren waarop samen een antwoord wordt gezocht. Op het einde van elke sessie worden de deelnemende kernteams uitgenodigd om op het geleerde te reflecteren.

Strategie en methode:

ZILL nascholingsproject 1.JPG

We zetten hier lerende netwerken op waarbij de zill-coach het leren van de groepen faciliteert met werkvormen en een inhoudelijk aanbod ter verrijking van het leren (inhoudelijke input). Er wordt actief gewerkt met de materialen van het leerplanconcept: de leerplanpuzzel, de digitale leerplanomgeving. Hier volgen we methodieken die verbonden zijn aan het leren in professionele leergemeenschappen. Afhankelijk van de gestelde leervraag kunnen aangepaste scenario’s gevolgd worden. Samen en al doende leren staan voorop. De gehanteerde werkvormen zijn inspirerend voor de implementatie binnen de school.

Bijkomende info:

Er wordt gewerkt met een beperkte groep: max 6 deelnemers per kernteam, max. 5 kernteams per academie.

3 bijeenkomsten van telkens drie uur, onderbroken met een pauze van een kwartier.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Elke deelnemer MOET minstens de algemene presentatie van het leerplanconcept meegemaakt hebben voor de start van de leerplanacademie.

Je engageert je om op de drie sessies aanwezig te zijn. Tussen de sessies is minimum drie weken en maximum vijf weken tijd.


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 6 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Vandenhaesevelde Kathleen
Masquillier Bart
Vermeire Tony
De Ceulaer Liesbeth
Devos Bastien
Ceccarelli Valeria
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 22 november 2018 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 13 december 2018 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 31 januari 2019 van 13:00 tot 16:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 17 januari 2019 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 31 januari 2019 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 14 februari 2019 van 13:00 tot 16:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 2 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 25 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 15 november 2018 van 09:00 tot 12:00
Vrije Basisschool - Sancta Maria (Inschrijven afgesloten)
Breendonkstraat 160
2830 Willebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 17 december 2018 van 09:30 tot 12:00
  • maandag 11 maart 2019 van 09:30 tot 12:00
  • maandag 13 mei 2019 van 09:30 tot 12:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 13 september 2018 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 18 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 4 december 2018 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.