Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-4-OVL De persoonsgebonden ontwikkeling in de kijker (regio Oost-Vlaanderen)

Doelstellingen:

Traject met het team:

 • Je maakt kennis met de krachtlijnen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 • Je verwerft inzicht in de leerplanstructuur Zin in leren! Zin in leven!
 • Je verwerft inzicht in de inhouden van de persoonsgebonden ontwikkelvelden.
 • Je begrijpt op gelijkgerichte wijze de inhouden bij de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen: ontwikkeling van een innerlijk kompas, socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van zelfsturing en initiatief en motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
 • Je verbindt de doelen van de persoonsgebonden ontwikkeling met de onderwijspraktijk.
 • Je oefent met de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, generieke doelen en leerlijnen.

Coachingsessie:

 • Je denkt na over de implementatie van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! binnen het eigen schoolteam: strategie.
 • Je formuleert aandachtspunten voor een geslaagde implementatie.
 • Je maakt kennis met werkvormen voor het team die helpen om meer inzicht te verwerven in de persoonsgebonden ontwikkelvelden en ontwikkelthema's.
Doelgroep:

Lerarenteams gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

De persoonsgebonden ontwikkeling staat centraal in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! Daarom verdient het aanbeveling dat schoolteams na een algemene introductie van het leerplanconcept, snel thuiskomen in dit deel van het ordeningskader.

Het gaat om een nascholingstraject waarin zowel het kernteam als het schoolteam gevormd worden.

Dit nascholingstraject zet in op de versterking van zowel het kernteam als het schoolteam. En bestaat uit 4 sessies op school en 1 sessie daarbuiten.

Intakegesprek: (2 uur) - De nascholer bezoekt de school en heeft een gesprek met het voltallige kernteam.

 • Kennismaking
 • Beginsituatieanalyse
 • Bepalen leerdoelen van het team
 • Afspraken organisatie
 • Samenwerkingsovereenkomst

Coachingsessie: (9.30 tot 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur)

De kernteams van alle deelnemende scholen verzamelen op 4 oktober 2018 in Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 te 1040 Brussel voor een vorming rond krachtig implementeren van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!

 • Krachtlijnen van het leerplanconcept
 • Samenhang persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden
 • Implementeren: wat werkt en wat werkt niet.
 • Verkenning materialen en werkvormen ter ondersteuning van de implementatie.

Studiedag: vier in één (3½ uur) - Teamgerichte vorming in de school: Zin in leren! Zin in leven!

 • Persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
 • Persoonsgebonden ontwikkeling: ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s
 • Persoonsgebonden ontwikkeling: generieke doelen

Kernteammaatwerk en strategie (2½  uur) - De nascholer bezoekt de school en bepaalt samen met het kernteam de volgende stappen in het traject: Terugblik op studiedag: vier in één.

 • Inhoudelijke afstemming rond verdieping: waar wil de school verdiepend op inzetten?
 • Suggesties voor de aanpak binnen het team: komen tot een actieplan.
 • Inhoudelijke en organisatorische afstemming sessie 2
 • Zichtbaar maken van Zin in leren! Zin in leven! in de school.

Sessie 2: verdieping op maat (2½  uur)

 • Appelleren van voorkennis uit studiedag vier in één.
 • Inhoudelijke verdieping rond specifiek veld en/of thema’s (afgestemd tijdens kernteam).
 • Generieke doelen en hun leerlijnen.
 • De generieke doelen in de praktijk.

Nazorg: zo gaat het verder (2 uur) - De nascholer bezoekt de school en overlegt met het voltallige kernteam.

 • Evaluatie gelopen traject a.d.h. van beginsituatieanalyse.
 • Suggesties voor opvolging en verankering van het geleerde.
 • Zin in leren! Zin in leven! en het schooleigen opvoedingsconcept van de school: eigenaarschap opnemen.
Strategie en methode:

Nascholingstraject met meerdere sessies:

ZILL nascholingsproject 3.JPG

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Het schoolteam MOET minstens een algemene introductie op het leerplanconcept gevolgd hebben.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 750,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.