Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-5-IND Van focus tot onderwijsarrangement: kwaliteitsvol werken met Zill (individueel)

Doelstellingen:
 • Je leert het protocol kennen dat verbonden is aan het bepalen van focus aan de hand van drie kernvragen en je kan dit toepassen in de praktijk.
 • Buo: bij handelingsplanning de Zill-uitrusting hanteren.
 • Je leert de elementen kennen die bijdragen aan een effectief onderwijsarrangement.
 • Je leert focus en onderwijsarrangement met elkaar verbinden en vanuit focus een effectief onderwijsarrangement uitwerken.
 • Je denkt na over de kenmerken die de professionaliteit van leraren typeren.
 • Je reflecteert vanuit die kenmerken op de eigen praktijk.
Doelgroep:

Gangmakers, schoolleiders, lectoren lerarenopleiding, leraren basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

 • Sessie 1: Vanuit een focus komen tot effectieve onderwijsarrangementen
  Sessie 1 wordt voor buo-scholen aangepast naar handelingsplanning!
 • Sessie 2: Wat kenmerkt professionele leraren in hun omgang met Zill?

Sessie 1: Vanuit een focus komen tot effectieve onderwijsarrangementen

 • Kennismaking met het protocol/ proces van focus bepalen
 • Oefenen met het bepalen van focus
 • Nadenken over de ervaringskansen die de effectiviteit van leerarrangementen bepalen
 • Integreren van de opgedane inzichten in de school- en klasspecifieke context

Sessie 1 wordt voor buo-scholen aangepast naar handelingsplanning!

Sessie 2: Wat kenmerkt professionele leraren in hun omgang met Zill?

 • Visieverruiming vanuit 10 kenmerken van de professionele leraar basisonderwijs
 • Vanuit deze kenmerken reflecteren op de eigen onderwijspraktijk
 • Kansen onderzoeken om de effectiviteit van het eigen onderwijskundig handelen te verhogen.
Strategie en methode:

De deelnemers werken afwisselend in plenum en in kleine, homogene of heterogene groepen. (Volgens afspraak bij intake.) Elke stap in theoretische verkenning worden meteen actief toegepast en geoefend.

Bijkomende info:

Deze module is bedoeld voor scholen die nog minder vertrouwd zijn met ontwikkelingsgericht werken.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling: Ontwikkelingsgericht werken in de basisschool

Voorwaarde:

De deelnemer MOET minstens een algemene introductie op het leerplanconcept gevolgd hebben.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Vandenhaesevelde Kathleen
Masquillier Bart
Vermeire Tony
De Ceulaer Liesbeth
Vanlulle Ariane
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 8 januari 2019 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 21 februari 2019 van 13:00 tot 16:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 maart 2019 van 13:00 tot 16:00
  • donderdag 28 maart 2019 van 13:00 tot 15:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 16 november 2018 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 14 december 2018 van 09:00 tot 12:00
Vrije Basisschool II - De Knipoog II (Inschrijven afgesloten)
Rooseveltlaan (Franklin) 98
1800 Vilvoorde (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 18 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 19 november 2018 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 4 februari 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.