Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-5-WVL Van focus tot onderwijsarrangement: kwaliteitsvol werken met Zill (regio West-Vlaanderen)

Doelstellingen:
 • Je leert het protocol kennen dat verbonden is aan het bepalen van focus aan de hand van drie kernvragen en je kan dit toepassen in de praktijk.
 • Buo: bij handelingsplanning de Zill-uitrusting hanteren.
 • Je leert de elementen kennen die bijdragen aan een effectief onderwijsarrangement.
 • Je leert focus en onderwijsarrangement met elkaar verbinden en vanuit focus een effectief onderwijsarrangement uitwerken.
 • Je denkt na over de kenmerken die de professionaliteit van leraren typeren.
 • Je reflecteert vanuit die kenmerken op de eigen praktijk.
Doelgroep:

Lerarenteams basisonderwijs gewoon en buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

Intakegesprek tijdens intakedag in de regio:

Het kernteam maakt een afspraak voor één van de regionale intakedagen.

Het gesprek is gericht op:

 • Kennismaking
 • Toelichting motivatie van de school om in te tekenen op deze module
 • Situering van de beginsituatie
 • Organisatorische en inhoudelijke afspraken
 • Samenwerkingsovereenkomst

Sessie 1: Vanuit een focus komen tot effectieve onderwijsarrangementen

 • Kennismaking met het protocol/ proces van focus bepalen
 • Oefenen met het bepalen van focus
 • Nadenken over de ervaringskansen die de effectiviteit van leerarrangementen bepalen
 • Integreren van de opgedane inzichten in de school- en klasspecifieke context

Sessie 1 wordt voor buo-scholen aangepast naar handelingsplanning!

Sessie 2: Wat kenmerkt professionele leraren in hun omgang met Zill?

 • Visieverruiming vanuit 10 kenmerken van de professionele leraar basisonderwijs
 • Vanuit deze kenmerken reflecteren op de eigen onderwijspraktijk
 • Kansen onderzoeken om de effectiviteit van het eigen onderwijskundig handelen te verhogen.
Strategie en methode:

Intakegesprek tijdens intakedag met het kernteam en twee sessies van drie uur met het volledige team.

De deelnemers werken afwisselend in plenum en in kleine, homogene of heterogene groepen. (Volgens afspraak bij intake.) Elke stap in theoretische verkenning worden meteen actief toegepast en geoefend.

Bijkomende info:

Deze module is bedoeld voor scholen die nog minder vertrouwd zijn met ontwikkelingsgericht werken.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling: Ontwikkelingsgericht werken in de basisschool

Voorwaarde:

Het schoolteam MOET minstens een algemene introductie op het leerplanconcept gevolgd hebben.


Voor dit initiatief mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.