Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85187-TM Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat

Doelstellingen:

Dit project vormt een onderdeel van het geïntegreerde nascholingproject SO en BaO. Dit project biedt de scholen een specifiek traject aan dat nauw aansluit op het geïntegreerd traject in SO: integraal traject, partieel traject en in BaO bouwsteen 1 traject.

Dit project gaat dieper in op de vraag hoe je verbindend schoolklimaat concreet kan implementeren in je pedagogische visie, je kwaliteitsontwikkeling en je identiteitsvisie op school. Het project voorziet de mogelijkheid voor scholen om wel of niet eerst:

Het project zal de sessies aanpassen aan dit gegeven en aansluiten op de beginpositie van de school.

We willen blijven inzetten op blijvende verankering van de principes van verbindend schoolklimaat in de regionale pedagogische begeleiding en op lerende netwerken. Om dit grondig aan te pakken organiseren we professionalisering voor de PB (via professionaliserings-budget PB) en  willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen dergelijk overleg faciliteren en inhoud geven. In de regio zelf ondersteunen de pedagogisch begeleiders scholen om de visie op verbindend schoolklimaat te implementeren en te verankeren. Op termijn evolueren PB i.s.m. de scholen ook naar een regionaal lerend netwerk.

Doelgroep:

Directieteam, middenkader, beleids-, opvoedend, onderwijzend personeel. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Indien een school inzet op verbindend schoolklimaat wil dit zeggen dat bestaande kaders zoals beleid, pedagogische visie en het opvoedingsproejct van de school, getoetst worden aan alle principes die in de nascholing worden aangeboden. Logischerwijze evolueert dat beleid, opvoedingsproject en pedagogische visie via gerichte stappen en ingrepen op school naar een visie en beleid op verbindend schoolklimaat. Verbindend schoolklimaat is het kader waaraan dit alles getoetst wordt.

Wat kwaliteitsontwikkeling betreft, willen wij inzetten op blijvende verankering van de principes van verbindend schoolklimaat in de regionale pedagogische begeleiding en op lerende netwerken. Om dit grondig aan te pakken organiseren we professionalisering voor de PB (via professionaliseringsbudget PB) en  willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen dergelijk overleg faciliteren en inhoud geven. In de regio zelf ondersteunen de pedagogisch begeleiders scholen om de visie op verbindend schoolklimaat te implementeren en te verankeren. Op termijn evolueren PB i.s.m. de scholen ook naar een regionaal lerend netwerk.

Identiteitsontwikkeling en verbindend schoolklimaat gaan hand in hand. Een school die werk wil maken van haar Katholieke identiteit en deze wil verdiepen, doet dit via de principes van verbindend schoolklimaat. Zoals hierboven reeds gesteld is een KDS per definitie verbindend.

In het geïntegreerd professionaliseringsaanbod SO komen kwaliteitsontwikkeling, pedagogische visie en identiteitsontwikkeling sterk aan bod. Dit specifiek traject wil verder werken op basis van de inhoud van het geïntegreerd traject aan het uitwerken van een verbindend schoolklimaat op school in de pedagogische visie, de kwaliteitsontwikkeling en de identiteit van de school. 

Strategie en methode:

Scholen stellen vast dat het orde- en tuchtbeleid zijn grenzen bereikt. Dat leerlingen uit de boot vallen in verschillende scholen. De vraag is hoe je een schoolklimaat kan opbouwen waarbinnen een orde- en tuchtbeleid op een andere manier gekaderd wordt en er meer vertrokken wordt vanuit de noden van de leerling dan wel vanuit sanctionerende elementen. Hierop probeert dit nascholingsproject een antwoord te bieden. 

Deze nascholing bestaat uit 2 onderdelen.

In het eerste onderdeel (2 sessies) maken de schoolteams kennis met bestaande kaders en visieteksten vanuit katholiek onderwijs Vlaanderen over verbindend schoolklimaat, herstelgericht werken, verbindende communicatie en nieuwe autoriteit. Dit zijn mogelijke ingrediënten om te werken aan een verbindend schoolklimaat. Deze ingrediënten worden uitvoerig toegelicht en besproken. Het schoolteam gaat zelf aan de slag en bekijkt kritisch het eigen schoolbeleid. Wat is er al verbindend? Wat kan beter? Wat heeft het team nodig? Tijdspad?

In het tweede onderdeel (2 sessies) is er een training voorzien voor personeelsleden om concreet op de klasvloer aan de slag te gaan met de methodiek van pro-actieve cirkels.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.