Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85184 Coaching voor coördinatoren

Doelstellingen:
  • “Ik wil de vakvergaderingen die ik leid kwaliteitsvol aanpakken, maar hoe doe ik dat?”
  • “Hoe kan ik mijn collega’s stimuleren om hun eigen lespraktijk te verbeteren?”
  • “Ik wil me sterker voelen in mijn leidinggevende positie als coördinator.”
Doelgroep:

Het volledige schoolteam, inclusief bestuurders, internaatbeheerders en paramedisch personeel.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Centraal binnen de training staat de vraag “Hoe kan ik mijn team (vakgroep, lerarenteam,…) in een ontwikkelingsgerichte stand zetten, zodat ze als individu en als groep steeds de kwaliteit van het eigen werk eigen praktijk blijven ontwikkelen en borgen?”

We brengen hiertoe relevante inhouden aan, maar we besteden ook aandacht aan het trainen van specifieke coachingsvaardigheden. We laten bovendien zien hoe je een kleinschalig praktijkonderzoek kan uitvoeren, zodat je  kan kennismaken met verschillende werkvormen en protocollen die je in jouw werk kan inzetten.

Strategie en methode:

Gezien de aard van het nascholingsaanbod (een individugerichte nascholing) zal men pas echt een zicht krijgen op de beginsituatie tijdens de nascholing zelf. Aan het begin van de nascholing zal er gepeild worden naar de verwachtingen, op basis waarvan we aanpassingen kunnen doen (indien binnen de focus).

Deze training bevat een afwisseling van instructie, reflectie en interatieve werkvormen. Het cursusmateriaal wordt ook digitaal ter beschikking gesteld. 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.