Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85181-IND Aan de slag met data

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing beschik je over de nodige competenties om goede onderzoeksvragen te stellen, informatie te verzamelen, verwerken, visualiseren en hieruit conclusies te trekken naar de eigen praktijk.

“Hoe kan ik op een verantwoorde manier met data aan de slag gaan?

Staat meten altijd gelijk aan het turven en kwantificeren van dingen?

Wanneer is data kwaliteitsvol?

Hoe kan ik het moeilijk meetbare toch zichtbaar maken?

Hoe kan ik de open vragen van mijn vragenlijst verwerken?”

Doelgroep:

Het volledige schoolteam, inclusief bestuurders, internaatbeheerders en aramedisch personeel.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing worden tools aangereikt om te groeien als onderzoekende professional. Er worden verschillende ‘gereedschappen’ aangeboden om meer datageletterd te worden. Deze gereedschapskist kan gebruikt worden in praktijkonderzoek, in de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau, etc. We focussen niet alleen op cijfers en statistieken, ook het gebruik van kwalitatieve data (documenten, observaties, etc.) komt aan bod (individugericht aanbod). Verder gaat er ook aandacht naar het onderzoek van effecten en het raadplegen van academische en/of vakliteratuur.

Het gebruiken van data (data verzamelen, verwerken en interpreteren) neemt een steeds grotere rol in de schoolwerking. In deze tweedaagse training willen we je verschillende principes, technieken en tips aanreiken om op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier met data aan de slag te gaan. Zo behandelen we vragenlijstconstructie, verwerking in Excel, etc. Deze handvaten kan je gebruiken in praktijkonderzoek alsook in de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau. We focussen niet alleen op cijfers en statistieken, ook het gebruik van kwalitatieve data (documenten, observaties, etc.) komt aan bod.

Strategie en methode:

Gezien de aard van het nascholingsaanbod (een individugerichte nascholing) zal men pas echt een zicht krijgen op de beginsituatie tijdens de nascholing zelf. Aan het begin van de nascholing zal er gepeild worden naar de verwachtingen, op basis waarvan we aanpassingen kunnen doen (indien binnen de focus).

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.