Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/04-7 Diversiteit in de kleuterschool: hoe anders is anders?

Doelstellingen:
  • Het ontwikkelveld RKG ontsluiten m.b.v. de tools op de ZILL website.
  • Kwaliteitsvolle verbindingen maken tussen RKG en andere ontwikkelvelden en/of –thema’s.
  • Op Zill-ige wijze lesdoelen bepalen voor een godsdienstactiviteit met hun klasgroep.
Doelgroep:

Het leerplan voor katholiek basisonderwijs heeft niet voor niets de mooie naam ‘Zin in leven, zin in leren’ gekregen. In deze nascholing krijgen leraren basisonderwijs impulsen om met hun leerlingen ‘zin in leven’ te verkennen vanuit het ontwikkelveld ‘Rooms-katholieke godsdienst’. Dat betekent niet alleen dat wordt gekeken hoe dit ontwikkelveld in het leerplan is ingebed. Het betekent vooral dat de deelnemers vingeroefeningen doen rond de manier waarop RKG op Zill-ige wijze de levensbeschouwelijke groei van kinderen ondersteunt. Ook voor bestuurders en directies kan het boeiend zijn om te zien hoe RKG het opvoedingsproject van hun school ondersteunt. De nascholing staat ook open voor docenten hoger onderwijs die op zoek zijn naar nieuwe inzichten voor hun eigen lespraktijk.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

Door RKG op te nemen in Zill, het leerplan voor katholiek basisonderwijs, hebben de leerplanmakers ruim mogelijkheden gegeven om aan levensbeschouwelijke vorming te doen. Door zinvol linken te leggen tussen het ontwikkelveld RKG en andere ontwikkelvelden, kan je je leerlingen ‘zin in leven’ laten ontdekken in de wereld van vandaag. Deze nascholing wil je daarbij helpen. 

Strategie en methode:

Ieder mens is uniek en kan je uit verschillende ooghoeken bekijken. De uniciteit kan liggen in taal, huidskleur, thuissituatie, geaardheid, gezondheidstoestand, talenten, godsdienst, … In dit aanbod verkennen we gelijkenissen en verschillen tussen het christelijke geloof, andersgelovigen en niet-gelovigen. We onderzoeken de eigen omgang met deze rijke diversiteit en brengen de aanwezige verscheidenheid in de eigen school en klas in beeld. We proberen het gelovig handelen van mensen te leren kennen en te waarderen. Dit zet aan tot communicatie en reflec-tie binnen het kleuterteam.?Hoe kunnen we op een christelijk geïnspireerde visie aan de slag met die brede diversiteit binnen de katholieke dialoogschool?  

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:

Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de introductiemodule Zill hebben doorlopen.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.