Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/03 Zin vinden met Zill: RKG Lager

Doelstellingen:

1. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers het ontwikkelveld RKG ontsluiten m.b.v. de tools op de ZILL website.…

2. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers kwaliteitsvolle verbindingen maken tussen RKG en andere ontwikkelvelden en/of –thema’s.

3. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers m.b.v. Zill lesdoelen bepalen voor een godsdienstactiviteit met hun klasgroep.

Doelgroep:

Het nieuwe leerplan voor katholiek basisonderwijs heeft terecht de mooie naam ‘Zin in leren! Zin in leven!’ gekregen. Deze nascholing helpt leraren lager onderwijs om vanuit het ontwikkelveld Rooms-katholieke godsdienst met hun leerlingen ‘Zin in leven!’ te ontdekken. Ook leidinggevenden die nieuwsgierig zijn naar de manier waarop RKG hun schooleigen opvoedingsproject helpt realiseren zijn welkom. Docenten hoger onderwijs kunnen eveneens aansluiten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Door RKG op te nemen in Zill, het leerplan voor katholiek basisonderwijs, hebben de leerplanmakers ruim mogelijkheid gegeven om aan levensbeschouwelijke vorming te doen. Door zinvol linken te leggen tussen het ontwikkelveld RKG en andere ontwikkelvelden, kan je je leerlingen ‘zin in leven’ laten ontdekken in de wereld van vandaag. Deze nascholing wil je daarbij helpen.

Strategie en methode:

De deelnemers krijgen met een korte presentatie zicht op de plaats van RKG in ZILL. Het grootste deel van de sessie wordt dan ingevuld met oefeningen binnen de Zill-omgeving, waarbij zinvolle verbindingen tussen RKG en andere ontwikkelvelden worden gezocht. Uitwerken van een praktische casus rond een bepaald thema helpt de deelnemers om dit op hun eigen onderwijspraktijk te leggen.

Je gaat aan de slag met de doelen van het ontwikkelveld RKG en leert aan de hand van praktijkvoorbeelden om op een zinvolle manier verbindingen te leggen tussen RKG en andere ontwikkelvelden. Op die manier zet je stappen op weg naar het creëren van een krachtige levensbeschouwelijke leeromgeving voor je klas.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
lesplaats nog niet gekend (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 2: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 3: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 4: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 5: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 6: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 7: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 8: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 9: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 10: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.