Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85182-1 Regio Limburg - Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! - leraren kleuter t/m L4

Doelstellingen:

Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016 die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren. Daarom willen wij stevig werk maken van een sterker leesonderwijs voor alle leerlingen. 

Inspiratiedag Begrijpend lezen
 • Kennismaken met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. 
 • Kennismaken met kaders voor een krachtige leeromgeving voor begrijpend lezen.  
 • Ontdekken van enkele manieren om de kaders te vertalen naar de klaspraktijk. 
Lerend netwerk begrijpend lezen
 • Leervragen stellen over begrijpend lezen en zoeken samen met andere deelnemers naar antwoorden. 
 • Verdiepen op een interactieve manier hun kennis over begrijpend lezen. 
 • Uitwisselen over leerervaringen. 
Ondersteuning op de school
 • Goede praktijken proberen uit in de eigen klas. 
 • Inspireren van collega’s
Doelgroep:

Leraren kleuteronderwijs, leraren lager onderwijs, middenkader (zorg, GOK, taalcoördinatoren…)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou. We starten met een inspiratiedag waarop je wordt ondergedompeld in resultaten van onderzoek, belangrijke kaders en de vertaalslag naar de praktijk. Daarna ga je drie halve dagen aan de slag met jouw leervragen in een lerend netwerk. Ten slotte krijg je twee halve dagen ondersteuning om de principes toe te passen in jouw klaspraktijk en enkele van je collega’s te inspireren. 

Strategie en methode:

Wie deelneemt mag zich verwachten aan actief leren. Het traject start in grote groep (inspiratiedag), daarna wordt verder gewerkt in kleine groep en op individuele basis. De vorming wordt ondersteund met werkvormen en materialen die het leren van de deelnemers faciliteren en die de interactie tussen de deelnemers ten goede komt. 

 • De inspiratiedag bestaan uit een presentatie in grote groep (met een afwisseling van onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden …) met tussenin reflectiemomenten.  
 • In de lerende netwerken gaan de deelnemers actief samen op zoek naar antwoorden op leervragen. Begeleiders zorgen voor de nodige achtergrondinformatie en voor de begeleiden van de werkvormen.  
 • De ondersteuning op school bestaat uit persoonlijke coaching en reflectie. 
Bijkomende info:

De vorming bestaat uit 7 sessies. Voor 5 sessies is de datum al bepaald. De datum van de 2 laatste sessies, wordt samen met de deelnemers (schoolspecifiek) bepaald.

Sessie volzet? Schrijf je in op de wachtlijst.

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 25 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Lesgever: Loman Jozefien
Pedagogische Begeleidingsdienst regio Hasselt
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 2 oktober 2018 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 15 november 2018 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 5 februari 2019 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 7 mei 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.