Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/05-3 Samen doelgericht werken aan onderwijskwaliteit: schoolwerkplanning

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in de meerwaarde van een schoolwerkplanning.
  • Kennismaken met cruciale inhouden van een bruikbaar schoolwerkplan, hiermee aan de slag gaan en handvaten krijgen om het verder uit te werken.
  • Verschillende schoolwerkplannen leren kennen en screenen ze op bruikbaarheid.
  • Acties leren formuleren om het eigen schoolwerkplan in de toekomst nog beter beleidsmatig in te zetten.
Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op kernteams/beleidsteams. Ze kan georganiseerd worden voor een individuele school of een scholengemeenschap met meerdere kernteams samen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

Het maken van een schoolwerkplan wordt vaak ervaren als een planlast en verantwoording naar de onderwijsinspectie. In deze nascholing gaan we in op de vraag hoe je je schoolwerkplan gedragen en beleidskrachting kan inzetten.

In dit nascholingsaanbod bekijken we het huidige planningsinstrument en zijn werking kritisch. Hoe maakt het (ped)agogisch project er deel van uit? Is er een link met de verwachtingen van het referentiekader OK?

We bieden verschillende handvaten om een bruikbaar schoolwerkplan op te stellen: zo hanteren we een sjabloon om aan de slag te gaan, verkennen we verschillende technieken om hiermee in de school verder te werken...

Strategie en methode:

Elke sessie bevat een afwisseling van instructie, reflectie-oefeningen en interactieve oefeningen. Het cursusmateriaal wordt ook digitaal ter beschikking gesteld.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Specifiek gericht op beroepsbeoefenaars in het volledige loopbaanconinuüm


Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 240,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.