Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/05-4 Zin in school: Samen school maken

Doelstellingen:
 • Prioriteiten bepalen voor de verdere concretisering van het schooleigen opvoedingsproject.
 • Voorstellen formuleren om het schooleigen opvoedingsproject verder te concretiseren in de eigen schoolwerking.
Doelgroep:

Het volledige directie- en schoolteam, inclusief administratief en ondersteunend personeel uit het basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs en hoger onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

De nascholingen in dit aanbod helpen jou en je team om vanuit een gedeelde visie op vorming tot kwaliteitsvol onderwijs te komen. 

De nascholing is er op gericht om samen met een (kern-)team kritisch te kijken naar het bestaande schooleigen opvoedingsproject en dit in verbinding te brengen met concrete aspecten van de schoolwerking. Tijdens een intake wordt bepaald welke aspecten aan bod komen.

Strategie en methode:

Deze nascholing omvat één sessie van min. 2,5 uur.

In deze sessie worden op basis van het schooleigen opvoedingsproject prioritaire acties voorgesteld en in aanzet uitgewerkt in het kader van een kwaliteitsvolle schoolwerkplanning.  De ‘kwaliteitsvragen’ vormen hierbij een leidraad:

 • Doen we de goede dingen (waartoe richten we onderwijs in)?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat gaan we nu doen?
 • In welke mate hebben we verbinding gelegd? (met mensen, beleidsdomeinen, ...)

De eerste twee vragen helpen je om de identiteitsontwikkeling van hun school kritisch te bekijken, de volgende vragen brengen uitdrukkelijk aspecten van kwaliteitsontwikkeling binnen.

Resultaat van deze sessies is dat een schoolteam tools aangereikt krijgt om het schooleigen opvoedingsproject als katholieke dialoogschool concreet te maken.

Bijkomende info:

De bijdrage is per school.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:

Specifiek gericht op beroepsbeoefenaars in het volledige loopbaanconinuüm.


Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 240,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.