Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Lcr1 Crisissen op school : hoe voorkom je erger ?

Doelstellingen:
 • De deelnemers maken kennis met voorbeelden van crisissen waarmee scholen geconfronteerd worden.
 • De deelnemers weten hoe een school zich kan voorbereiden op een crisis. Volgende preventieve stappen maken deel uit van deze voorbereiding:
  • Het crisisteam samenstellen
  • Het crisisdraaiboek ontwerpen
   • Voorbereidende stappen opmaak crisisdraaiboek
   • Voorbeeld checklist opmaak crisisdraaiboek
 •  De deelnemers maken kennis met de verschillende stappen die ze tijdens een crisis moeten zetten:
  • Het crisisteam komt samen
  • Crisiscommunicatie
  • De opvang van leerlingen en andere betrokkenen
 • De deelnemers weten hoe ze nazorg na een grote crisis moeten organiseren.
Doelgroep:

Directie, preventieadviseurs, leerlingbegeleiders van zowel basis- als secundair onderwijs.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaats vindt, is de impact ervan soms onvermijdelijk.

Vaak worden er van directeurs en personeelsleden op zo’n moment inspanningen verwacht die van een totaal andere orde zijn dan het dagelijkse schoolwerk. Het gaat om situaties die met veel stress en emoties gepaard gaan. Hierdoor kan het vermogen tot efficiënt handelen sterk worden ondermijnd. Bovendien kijkt de pers mee en kan de school behoorlijk onder druk staan van mediabelangstelling.

Wanneer vooraf duidelijk is wie welke taak uitvoert bij een crisis, zullen de interventie en de communicatie echter veel efficiënter en doelbewuster verlopen. Daarom zou elke school een crisisdraaiboek en een communicatieplan moeten hebben die waar het mogelijk is, onderdeel zijn van het globale communicatieplan van de school. Die zullen ertoe bijdragen dat de focus blijft liggen op de veiligheid van alle betrokkenen, dat men de gevolgen van de crisis tot een minimum probeert te beperken en dat er geen energie verloren gaat aan het beantwoorden van een schuldvraag.

Strategie en methode:

De theoretische toelichten zal afgewisseld worden met getuigenissen van scholen waar zich in het verleden een crisis heeft voorgedaan.

Bijkomende info:

Tijdens de lunchpauze zal een broodje voorzien worden.

Het lesmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld en hierom vragen we een device mee te brengen zodat je de presentatie digitaal kan meevolgen.

Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 23 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Crombez Pieter-Jan
Bressers Katrien
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 24 oktober 2018 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.