Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LAR1 Arrangement communicatie: Communicatie kan je leren!

Doelstellingen:

Wat als….

 • ik mijn eigen communicatiestijl ken? En daarna ook die van een ander?
 • ik de basiscompetenties heb om een gesprek te voeren?
 • ik een goed en effectief gesprek kan voeren?
 • ik frustraties en emoties in een gesprek kan opvangen?
 • ik een gesprek goed kan opbouwen?
 • ik in verschillende contexten gesprekken kan voeren? met verschillende partners?
 • ik in communicatie mensen kan verbinden?

…ik dit allemaal zou leren…

Communiceren kan je leren tijdens de 3 sessies van het arrangement communicatie. De nadruk ligt op inzicht, ervaren en trainen en dit op maat.

Doelgroep:

Deze nascholing ‘communiceren kan je leren’ is bedoeld voor leraren, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding in samenwerking met het ondersteuningsnetwerk
Inhoud:

Ik weet niet hoe ik een moeilijk onderwerp bespreekbaar kan maken met ouders? Ik weet niet hoe ik moet omgaan met leerkrachten/ collega’s die er een heel ander idee op nahouden? Wat als leerkrachten weerstand hebben? Wat als er een conflict ontstaat met een leerkracht, een ouder, een directie, … Ik word onzeker in een klassenraad, in een MDO, ... Ik weet niet goed hoe ik me moet opstellen… Wanneer communiceer ik duidelijk?

In onze samenleving is communicatie cruciaal. Communicatie kan mensen verbinden of net scheiden. De uitdaging is om een communicatie op gang te brengen die mensen verbindt, ongeacht hun afkomst, religie, geslacht, geaardheid of mogelijkheden. We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen, ieder op zijn manier en in zijn eigen context.

‘ communiceren kan je leren!’

Je kan niet niet communiceren ’ zei Maslow en dat onderstreept dat communicatie een complex gegeven is. Communiceren doen we met andere woorden op ieder moment, iedere dag en in iedere situatie. We beschouwen deze nascholing als een stevig fundament, basis om gedurende meerdere jaren met thema’s van communicatie aan de slag te gaan.

 • Wil je goed communiceren, moet je stevig staan en weten wie je  bent. Om dit te achterhalen moet je aan de slag gaan en je comfortzone verlaten.  Wie ben jij , wat kan je  en wat wil je? Wat is jouw persoonlijke communicatiestijl? Wat geeft je kracht en  vleugels?  Wat put je uit, maakt je bang en onzeker? Met het perspectiefgericht  denken in het achterhoofd doorloop je een proces waar je zelf je doel stelt vanuit jouw context, waar je steeds meer zicht krijgt op je eigen sterktes en waar je zelf benoemt wat je nodig hebt om te groeien. Je kent je eigen communicatiestijl en ontdekt de stijl van je gesprekspartner.
 • In een communicatieproces kan er geruis ontstaan, weerstand en zelfs een conflict. Om dit proces goed te laten verlopen en indien nodig te herstellen, heb je inzicht en tools nodig. Je gaat aan de slag in verschillende contexten met diverse gesprekspartners, eerst veilig in de sessie, vervolgens in je eigen praktijk. Je ervaart wat het betekent om een match of mismatch te hebben met je gesprekspartner en hoe je dit best aanpakt om toch een goede en heldere communicatie te hebben.
 • Je leert en  ervaart wat een effectieve communicatie is.  Dit start met basiscompetenties om een goed gesprek te voeren, met de nodige aandachtspunten in de opbouw van een gesprek en de competentie om confrontaties en emoties op te vangen.

In de nascholing maken we gebruik van het kleurenmodel en we integreren de inzichten van verbindende communicatie.

In het arrangement ‘communicatie kan je leren!’ ga je 3 sessies aan de slag met communicatie. Je wordt bewust van je eigen communicatiestijl en ontdekt de communicatiestijl van de andere. Je leert wat er nodig is voor een effectieve communicatie en hoe je confrontaties en emoties kan opvangen. In dit arrangement ligt de nadruk op bewustwording, ervaren en inoefenen. Je vertrouwen in het voeren van gesprekken groeit.

Strategie en methode:

Je kan niet niet communiceren. We doen het dus altijd en overal. Wil je weten hoe je een effectieve communicatie doet? Wil je weten wat jouw communicatiestijl is en wil je de stijl van de andere ontdekken? Wil je vooral groeien in meesterschap? In arrangement communicatie  krijg je training op maat van jou. Communiceren kan je leren… door het te doen!

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Lesgevers : pedagogisch begeleiders in samenwerking met het ondersteuningsnetwerk.
 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 15 januari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 9,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 16 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 6 februari 2019 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 13 maart 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.