Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318V-Module 4 AutismeCentraalMethodiek: verstandelijke beperking - dag 2 Concrete communicatie en de kracht van routines positief aanwenden

Doelstellingen:

Dag 2

  •  Begrijpen wat de invloed is van de begripsniveaus op het begrijpen van Concrete communicatie
  • Vaardigheden ontwikkelen om Concrete communicatie in te zetten op presentatie- en sensatieniveau
  • Het belang van routines beter begrijpen
  • Vaardigheden ontwikkelen om routines in te zetten als middel om Basisrust te creëren 
Doelgroep:

Steven Degrieck richt zich vooral op personeelsleden van scholen en welzijnsvoorzieningen die werken met de doelgroep leerlingen met een matig tot ernstige mentale beperking en autisme. (ondergroep type 2 – en leerlingen met ernstig meervoudige beperking (EMB) ).

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Autisme komt voor op alle verstandelijke niveaus, ook bij mensen met een diep verstandelijke beperking. De combinatie van beide beperkingen stelt de omgeving voor een stevige uitdaging. Waar we weten dat voor mensen met autisme voorspelbaarheid, verheldering en concrete communicatie belangrijk zijn, lopen we gezien de diepe verstandelijke beperking tegen de beperkingen aan van het begrijpen van onze communicatie. Voor de doelgroep EMB en type 2 ernstig mentaal beperkte leerlingen werkt Steven Degrieck ook vanuit de AytismeCentraalMethodiek, uiteraard aangepast aan het cognitief en communicatief vermogen van de doelgroep. Deze cursus overloopt op een heldere en concrete manier wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, zowel op vlak van communicatie ( sensatieniveau –presentatieniveau van Verpoorten 1996) als het aanbod van activiteiten.

Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren. 

De AutismeCentraalMethodiek gaat uit van 6 woorden: Autistisch denken, basisrust, concrete communicatie, dubbelspoor, eigenheid en functionaliteit. Door inhoud te geven aan deze 6 begrippen worden dit kapstokken waar pedagogisch-didactisch kan op ingespeeld worden. 

Reflecteren over het eigen handelen met behulp van de AutismeCentraalMethodiek betekent verder dat de leraar terugblikt op voorbije ervaringen. (Check) De leraar wordt zich bewust van het eigen handelen en kan alternatieven (Act) ontwikkelen voor toekomstige situaties (Plan) (Act). Deze oefening zou leraren in de toekomst moeten aanzetten tot systematische en cyclische reflectie over het eigen handelen.

Bijkomende info:

Er wordt voor alle deelnemers een broodjesmaaltijd voorzien. Specifieke dieetwensen als allergie of voedselintollerantie kunnen doorgegeven worden aan els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 14 februari 2019 inschrijven en tot en met zondag 10 februari 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Degrieck Steven
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Huis van het Nederlands (Inschrijven afgesloten)
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 15 februari 2019 van 09:30 tot 15:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.