Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318S-PA2 Terugkomdag voor PA2, Preventieadviseur te Brugge

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.

Via de nascholing “Terugkomdag voor PA2, Basiskennis Preventieadviseur” wil het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs niveau 2 van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma Terugkomdag PA2 – 20 maart 2019

9.00 uur              Verwelkoming

9.15 uur              De opdracht van een preventieadviseur, de interne dienst: wettelijk, nog andere opdrachten? 

                           Verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn.
                           Dhr. ir. Durand neemt ons interactief op sleeptouw. (1)

10.15 uur            Pauze

10.30 uur            Aan het werk met je VOORTAAK, bij voorkeur op je laptop mee te brengen.
                               voortaak = in een excel-formulier(2)  lijst je zo goed als mogelijk alle taken op die je in
                            het voorbije jaar als PA hebt uitgevoerd. Vul in de laatste kolom de gemiddelde
                            tijdsbesteding per week voor die opdracht in.

                          Bespreken en bewerken van je voortaak, in overleg met collega’s.
                                Categoriseer je taken in twee kolommen:
                                                 1) wettelijke taken van de PA ;
                                                 2) operationele taken van de PA.

12.00 uur            Lunchpauze       (broodje met soep  – inbegrepen in de deelnameprijs)

12.45 uur            De aankoopprocedure: Wat? Wie? Integratie?

                          Door Franky Wauters

14.15 uur            koffiepauze

14.30 uur            Eigen vragen en zorgen delen
                             Hierin maken we tijd om de onderwerpen waarmee we bezig zijn en de gerelateerde             
                             problemen te bespreken met het oog op het verbeteren van de deskundigheid en de
                             kwaliteit. De bedoeling is om van elkaar te leren over de inhoud en de te gebruiken
                             methodieken. (1)

16.00 uur            Einde

____________________

(1)          Vragen i.v.m. dit hoofdonderwerp mogen vooraf doorgemaild worden aan lieven.verhaeghe@katholiekonderwijs.vlaanderen

(2)          Na inschrijving wordt het excelformulier je meteen doorgemaild.

Strategie en methode:

Cursisten ontvangen een attest.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 40,00 voor cursisten die de opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis gevolgd hebben georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (cursusteksten, toegang tot de website, koffie en broodjeslunch inbegrepen).

Inschrijven kan tot uiterlijk vijf dagen voor de datum van de bijscholing. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 25 per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de opleiding basiskennis – Preventieadviseur Interne Dienst gevolgd hebben.

Indien mogelijk een eigen laptop meebrengen voor de workshop alstublieft.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De opleiding ‘Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis’ gevolgd hebben al of niet georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vroeger VSKO).


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 17 maart 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 12 maart 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 20 maart 2019 van 09:00 tot 15:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.