Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABa-01 ZILL en Leren Leren

Doelstellingen:

Vanuit de ZILL-bril breed kunnen kijken naar Leren Leren en de consequenties hiervan voor de klaspraktijk kunnen inschatten.

Kennismaken met de didactische aanpak en uitbouw van Leren Leren in kleuter- en lagere school aan de hand van 11 concrete sleutelcompetenties.

Hiermee aan de slag kunnen in de praktijk.

Doelgroep:

Leerkrachten en personeelsleden kleuter- en lager onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Breed kijken naar Leren Leren:

 • Wat heb je nodig om tot leren te komen?
 • Hoe ga je te werk bij het leren?
 • Wat valt er te leren?

Waar vind ik Leren Leren in ZILL?

De opbouw van het  Leren Leren aan de hand van 11 sleutelcompetenties

De didactische aanpak van het leren leren in kleuter- en lagere school

Strategie en methode:
 • Oefeningen in groep ter situering van Leren Leren vanuit het ZILL-ordeningskader
 • Plenaire duiding van Leren Leren met daarbij de opbouw doorheen de basisschool en de passende didactische aanpak aan de hand van 11 sleutelcompetenties
 • Illustraties vanuit de klaspraktijk
 • Didactische reflectiegesprekjes linken aan de eigen klaspraktijk en oefenen vanuit de aangereikte didactische aanpak
Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

 

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Ten minste de eerste introductiedag van ZILL reeds hebben gevolgd
 • Bereid zijn om te reflecteren over de eigen klas- of schoolpraktijk

Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 30 april 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 23 april 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Stappaerts Jef
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 3 mei 2019 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.