Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9D Godsdienst: Wegwijzers bij de inkanteling van r.-k. godsdienst in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!

Doelstellingen:
 • Zich verdiepen in wat goed godsdienstonderwijs binnen ZILL betekent.
 • Zicht krijgen op het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst: 5 ontwikkelthema’s met hun leeruitkomsten, generieke doelen, leerlijnen met ontwikkelstappen.
 • Onderzoeken en ontdekken waar aspecten van het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst zinvol kunnen geclusterd worden aan generieke doelen van persoonsgebonden of andere cultuurgebonden ontwikkelvelden.
 • Zich aangesproken weten en zich engageren om het eigen schoolteam te oriënteren en te ondersteunen bij het werken vanuit een focus op het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst.
Doelgroep:

Directeurs, beleidsmedewerkers en leraren gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Het werkplan, leerplan en raamplan rooms-katholieke godsdienst zijn de geldende referentiedocumenten voor eigentijds en kwaliteitsvol godsdienstonderwijs in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. De inkanteling van deze documenten in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! creëert nieuwe kansen voor een geïntegreerde aanpak met het oog op de harmonische ontwikkeling van elke leerling.

Tijdens drie opeenvolgende sessies verdiepen we aanwezige kennis van een eigentijdse visie op godsdienstonderwijs. We verbinden dit met de krachtlijnen en de denkkaders van ZILL. Via gevarieerde werkvormen oefenen de deelnemers zich in het ontwikkelingsgericht werken. Ze ontdekken hoe een methode, actualiteit, de leerlingen zelf … mee een betekenisvolle focus kunnen bepalen.

De deelnemers engageren zich – in overleg met de directeur – om het eigen schoolteam via toelichting en uitwisseling wegwijs te maken in en te ondersteunen bij deze aanpak van het godsdienstonderwijs.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 14 januari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Donckers Kim
Waterschoot Luk
Getteman Ludwig
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Thomas More/'t Hoeveke (Inschrijven afgesloten)
Lepelstraat 2
2290 Vorselaar (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 17 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 21 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 14 maart 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.