Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-02 Breed evalueren: de dynamiek van het leren versterken

Doelstellingen:

Bewust worden dat evalueren:

- kijken is naar de totaliteit van de persoon.

- meer is dan het in kaart brengen van kennisreproductie.

- de dynamiek van het leren moet versterken en geen stok achter de deur mag zijn.

Nadenken over de rol van elke partner binnen het proces van breed evalueren.

Reflecteren over het omgaan met evalueren in de eigen klaspraktijk. Kennismaken met "andere" evaluatietools.

Doelgroep:

Leerkrachten gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Actief leren, clim, talentontwikkeling, schoolloopbaanbegeleiding, zittenblijven... : hot items in de onderwijswereld van vandaag. Traditionele evaluatievormen zijn onvoldoende om het totale kind in beeld te brengen. Dit vraagt een andere, bredere manier van kijken. Enerzijds belichten we in deze sessie 'breed evalueren' vanuit het theoretisch kader, de onderliggende visie en principes. Anderzijds maken we de transfer naar de concrete klaspraktijk en maken we de verbinding met het nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’

Deze vorming focust zich op de eerste stap in het evaluatieproces en blijft dus gericht op het evalueren zelf. Rapporteren is een volgende stap en komt binnen deze vorming nog niet aan bod.

Strategie en methode:

Workshop met interactieve werkvormen

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers moeten beide sessies volgen.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 24 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Van Rompaey An
Meeusen Hildegard
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 27 november 2018 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
    • dinsdag 29 januari 2019 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.