Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-03 Co-teachen: samen krachtig in de klas!

Doelstellingen:

Deelnemers:

-       Verwerven kennis over het begrip co-teachen en de wetenschappelijke achtergrond

-       Krijgen achtergrondinformatie om voorbereid aan de slag te gaan met co-teachen

-       Zien in dat co-teachen een krachtige organisatievorm is om zorg in de praktijk waar te maken

-       Verkennen verschillende vormen van co-teachen

-       Passen co-teachen toe in hun eigen praktijk

-       Wisselen ervaringen rond co-teachen uit: leren van elkaar

Doelgroep:

BaO, BuBao

leerkrachten (kleuter + lagere school), zorg, directie  die graag binnen hun schoolwerking (klas, zorg,..) willen inzetten op co-teachen

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Waarom co-teachen? Waartoe co-teachen? Hoe doe je dat? 

Je maakt kennis met de wetenschappelijke opbrengsten en effecten van co-teaching.

Je verkent samen met collega’s de basisvoorwaarden en kritische succesfactoren op leerling-, leerkracht- en beleidsniveau.

De verhalen uit de praktijk willen je prikkelen om zelf in je school (samen) aan de slag te gaan.

Je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Strategie en methode:

In de eerste module wordt vooral ingezet op de inhoud: doelen, visie, wetenschappelijk onderzoek, organisatievormen, voorwaarden, …

In de tweede module ligt de focus vooral op het uitwisselen van ervaringen, reflectie en leren van elkaar.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Bereid zijn om het geleerde toe te passen in de klaspraktijk en hierover te reflecteren en ervaringen te delen met andere deelnemers.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 5 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Van Hees Els
Pouillon Steve
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 8 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
    • maandag 21 januari 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.