Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-04 Aan de slag met het IDP-rapport

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • verkennen kort het volledige IDP-rapport;
 • leren de eigen schoolresultaten analyseren;
 • schrijven besluiten neer in een kort verslag;
 • formuleren mogelijke verbeter- en actiepunten voor de school;
 • denken na over een strategie om in het schoolteam gerichte acties op te zetten.
Doelgroep:

Directies, zorgcoördinatoren en/of leraren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

De IDP-resultaten zijn outputgegevens waarmee de school kan inzetten op interne kwaliteitsontwikkeling. De informatie die we verkrijgen uit deze data kan gebruikt worden om de onderwijsleerpraktijk op school- en klasniveau te verbeteren. Tijdens deze sessie  begeleiden we concreet het lezen en analyseren van het schooleigen IDP-rapport aan de hand van een stappenplan.

Strategie en methode:

Infosessie + werkmoment

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

 

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

IDP afgenomen hebben in 4de en/of 6de leerjaar en het recentste schoolrapport (digitaal of op papier) meebrengen.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den Hout Ingrid
Hendrickx Hilde
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 27 september 2018 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 11 oktober 2018 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.