Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANi-01 Kwaliteitszorg op de werkvloer – TRIS, een instrument om je eigen kwaliteit te onderzoeken

Doelstellingen:

De deelnemers leren in deze sessies:

 • een schoolzelfevaluatie met TRIS situeren in het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het OK);
 • TRIS inhoudelijk kennen als een mogelijk zelfevaluatie instrument;
 • TRIS beleidsmatig aanzetten en organiseren in hun school;
 • het proces van kwaliteitsontwikkeling in hun school ondersteunen;
 • een actieplan concreet uitwerken op basis van de PDCA-cyclus.
Doelgroep:

Directies, leraren, coördinatoren van BaO, SO en BuO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Je leert hoe je de kwaliteit en de praktijk van een school, kernteam, directieteam, zorgteam,… systematisch kan onderzoeken, bewaken en verbeteren met TRIS als instrument.

Je leert de achtergronden en uitgangspunten van TRIS kennen, en maakt kennis met de toepassingen in de praktijk.
Je leert hoe je vanuit een zelfevaluatierapport een doelgericht actieplan kan uitwerken dat leidt tot kwaliteitsontwikkeling in je school.

Strategie en methode:

Infosessie met concrete praktijkoefeningen in kleinere groep.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 10 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: De Maeyer Elsje
Van Hove Diane
Van Huffel Ria
Van den Hout Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 13 november 2018 van 09:30 tot 16:00
  • dinsdag 11 december 2018 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.