Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANi-02 Onderwijskwaliteit onderzoeken en ontwikkelen

Doelstellingen:

De deelnemers leren in deze sessie:

- het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het OK) beter kennen;
- het begrip onderwijskwaliteit invulling geven;
- wat kwaliteitsdenken betekent in een onderwijscontext;
- zelfevaluaties situeren binnen kwaliteitsontwikkeling.

Doelgroep:

Directies, leraren, coördinatoren van BaO, SO en BuO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Je leert het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit beter kennen en hoe je zelfevaluaties in het kader van kwaliteitsontwikkeling kan inzetten. Je krijgt zicht op hoe kwaliteitsdenken kan aanzetten tot schoolontwikkeling en het verbeteren van resultaten. Je maakt kennis met verschillende zelfevaluatie instrumenten.

Strategie en methode:

Infosessie met actieve werkvormen

Bijkomende info:

Onthaal met koffie vanaf 9 uur

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van Hove Diane
Van den Hout Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 5 oktober 2018 van 09:30 tot 12:30
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • vrijdag 12 oktober 2018 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.