Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-05 “Zorg-Saam” omgaan met moeilijk gedrag in de basisschool

Doelstellingen:
 • je verwerft inzicht in de drijfveren van leerlingen: waarom doen leerlingen wat ze doen?
 • je leert omgaan met ernstig probleemgedrag van leerlingen 
 • je leert hoe je het gedrag van leerlingen kan ondersteunen en sturen
 • je leert hoe je best kunt reageren op provo-actief gedrag van leerlingen
 • je maakt kennis met de werking en de visie - op omgaan met  probleemgedrag - van de leden van het lerend netwerk
 • je wisselt ervaring uit over het omgaan met probleemgedrag op school
 •  je ontwikkelt nieuwe inzichten, je zoekt oplossingen, je maakt kennis met elkaars werk- of denkwijzen, en dit aan de hand van ervaringsuitwisseling, reflectie en samenwerking.
Doelgroep:

Directies BaO, zorgcoördinatoren BaO, Leraren BaO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Deelnemers zullen vanuit een kader ('gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag, gevolgen') reflecteren over hun dagelijkse praktijk op school. Vanuit het kader en de vragen, moeilijkheden en de goede praktijkvoorbeelden op school gaan we via intervisie aan de slag.

We zorgen ervoor dat na elke sessie iedere deelnemer terug naar school kan met een aantal kapstokken, inzichten waarmee hij/zij aan de slag kan.

Bij elke samenkomst zal er gedeeld worden met elkaar wat werkt, wat valkuilen zijn en wat niet werkt. Om vandaaruit weer verder aan de slag te gaan.

Strategie en methode:

Lerend netwerk, interactief, uitwisseling leermateriaal

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer actief deelneemt aan de vorming. Dit zal het rendement voor de eigen school verhogen. 

Bijkomende info:

Lesgevers: Wim de Mey en collega.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

 

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

UW INSCHRIJVING IS PAS BEVESTIGD NA DE INTAKE.

VOOR INTAKE GRAAG CONTACT OPNEMEN MET MARTINE VAN DUN: martine.vandun@katholiekonderwijs.vlaanderen

Het is aangeraden om dit met 2 personen van eenzelfde school dit te volgen; ( geen verplichting)

Dezelfde deelnemers volgen alle sessies

Eigen voorbeelden en praktijken willen delen

Vragen kunnen vooraf doorgegeven worden


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 16 augustus 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 190,00 Euro
Lesgever: Stappaerts Jef
Van Dun Martine
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 1 oktober 2018 van 13:00 tot 16:00
  • dinsdag 11 december 2018 van 13:00 tot 16:00
  • dinsdag 12 februari 2019 van 13:00 tot 16:00
  • maandag 13 mei 2019 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.