Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANi-03 BASO netwerk

Doelstellingen:
  1. Verwachtingen naar aanleiding van de overgang BaO-SO beter op elkaar afstemmen.
  2. Delen van wederzijdse expertise.
  3. Een beter zicht krijgen op elkaars leerplannen, visie op zorg en ondersteuningsmaatregelen. 
Doelgroep:

Leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We gaan samen in gesprek a.d.h.v. actieve werkvormen over de noden en verwachtingen die op de voorgrond treden bij de overgang van basisonderwijs naar secundair Onderwijs.

We denken hierbij aan thema’s als leerplan, ondersteuning, zorg.

Strategie en methode:

Lerend netwerk met beperkte input van begeleiding.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

 

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers moeten beide sessies volgen.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 9 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Becker Guy
Van Rompaey An
Van den wouwer Danny
Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 12 november 2018 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
    • dinsdag 5 februari 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.