Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-01 Netwerk van leraren Frans (vakcoördinatoren) 2018-2019

Doelstellingen:

Vakcoördinatoren Frans bereiden samen het nieuwe werkjaar (2018-2019) van het netwerk van (alle) leraren Frans voor.

De vergadering biedt ook voldoende tijd en ruimte aan de vakcoördinatoren om specifiek te overleggen en uit te wisselen. Optimalisering van de eigen vakgroepwerking staat hierbij centraal.

Doelgroep:

Vakcoördinatoren Frans

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

De vakcoördinatoren Frans bepalen samen vorm en inhoud van de drie volgende netwerkontmoetingen (voor alle leraren Frans).

Daarenboven verkennen de aanwezigen strategieën om de eigen vakgroepwerking te verbeteren.

Strategie en methode:

Elk lid van dit sturend team zetelt als vertegenwoordiger van zijn/haar hele vakgroep. Een rondvraag (verwachtingen? voorstellen?) binnen de eigen vakgroep helpt om die representatie reëel te maken.

Tegelijk zullen de vaststellingen uit de evaluatieformulieren (werkjaar 2017-2018) de nieuwe keuzes beïnvloeden.

Actieve werkvormen ondersteunen de discussie en besluitvorming.

 

Tegelijk garandeert het tweede deel de kans om de eigen vakgroepwerking te evalueren en eventuele werkpunten te ontdekken.

De sessie reikt hierbij concrete handvaten aan.

Reflectie en uitwisseling leiden tot  de ontwikkeling van concrete (eigen context-gebonden) doelstellingen en  actieplannen.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Lidmaatschap aan het netwerk van leraren Frans impliceert deelname aan minimum twee van de vier netwerkontmoetingen

Concreet: de vakgroep stuurt naar minstens twee van de vier netwerkontmoetingen een vertegenwoordiging (één collega volstaat).

Keuze:

-       Vrijdag 12 oktober 2018 (enkel vakcoördinatoren)

-       Donderdag 15 november 2018

-       Maandag18 februari 2019

-       Dinsdag 7 mei 2019

Deelname aan de werking van een deelgroep vereist kennisname en opvolging van het meest recente verslag van die deelgroep.

 

De link  https://goo.gl/forms/qr9tOGCu59OzcAEy1  biedt een comfortabel google enquêteformulier om actuele wensen en noden door te seinen en het lidmaatschap van de vakgroep voor het feestelijke netwerkjaar 2018-2019 te bevestigen.

Nieuwe leden blijven van harte welkom en kunnen zich eveneens aanmelden via https://goo.gl/forms/qr9tOGCu59OzcAEy1 (enkel de vragen die van toepassing zijn) en zo hun lidmaatschap formaliseren.


Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 11 oktober 2018 inschrijven en tot en met dinsdag 9 oktober 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 12 oktober 2018 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.