Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-02 Netwerk van leraren Frans 1ste trimester 2018-2019: Lisons avec plaisir!

Doelstellingen:

Alle leraren Frans grijpen de kans om samen -via vorming, overleg en concrete uitwisseling- een doeltreffend antwoord te vinden op de vele boeiende uitdagingen van leesvaardigheidsdoelen binnen het vak Frans.

Doelgroep:

Leraren Frans

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

De leden van het netwerk hebben zelf de vijf communicatieve vaardigheden als

uitgangspunt voor de volgende komende netwerkontmoetingen gekozen.

Elke netwerk agendeert telkens één vaardigheid.

Op donderdag 15 november 2018 programmeren we de leesvaardigheid.

Alle aspecten kunnen aan bod komen:

 • Concretiseren van leerplandoelen
 • Planning over een graad (jaar-en graadplannen)
 • Effectieve en efficiënte leertrajecten
 • Werkvormen
 • Differentiatie
 • Evaluatie
 • Rapportering
 •  …

Concreet:

algemene duiding (leerplanvisie) in een beperkt plenum;

koffiepauze met kansen tot informele uitwisselingsmomenten;concrete verwerking met uitwisseling in deelgroepen

 • specifieke leerplannen als referentiekader - doelen en leerinhouden
 • inzoomen op eigen beginsituatie (van elk lid) + plannen van eventuele acties ter optimalisering
 • leren van elkaars trajecten 
Strategie en methode:

Na een plenaire verkenning, onderzoek en duiding van een leerplangerichte inzet op leesvaardigheid, ontwikkelen de collega's in specifieke deelgroepen antwoorden op maat. We tellen zes deelgroepen: per graad en dan nog eens opgedeeld in "taalsterk" en "minder taalsterk".

De deelnemende leraren Frans (de vakcoördinator vergezeld door maximum één collega per deelgroep) vertegenwoordigen hun vakgroep. Zij zullen na de vergadering de verworven inzichten en strategieën delen met de leden van hun vakgroep. Zo kan de vakgroep de inspiratie nog concreter vertalen naar de eigen noden.

Elke vakgroep stelt een "anker" (meestal de vakcoördinator) aan. Het anker ontvangt kort na de vergadering alle ondersteunende documenten en verslagen. Hij/zij garandeert een verdere verspreiding onder alle leden van zijn/haar vakgroep. Tegelijk zal het netwerk via het anker een tussentijds digitaal communicatiekanaal (info, vragen, aanbiedingen...) garanderen.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Lidmaatschap aan het netwerk van leraren Frans impliceert deelname aan minimum twee van de vier netwerkontmoetingen

Concreet: de vakgroep stuurt naar minstens twee van de vier netwerkontmoetingen een vertegenwoordiging (één collega volstaat).

Keuze:

-       Vrijdag 12 oktober 2018 (enkel vakcoördinatoren)

-       Donderdag 15 november 2018

-       Maandag18 februari 2019

-       Dinsdag 7 mei 2019

Deelname aan de werking van een deelgroep vereist kennisname en opvolging van het meest recente verslag van die deelgroep.

 

De link  https://goo.gl/forms/qr9tOGCu59OzcAEy1  biedt een comfortabel google enquêteformulier om actuele wensen en noden door te seinen en het lidmaatschap van de vakgroep voor het feestelijke netwerkjaar 2018-2019 te bevestigen.


Voor dit initiatief mogen maximum 7 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 14 november 2018 inschrijven en tot en met maandag 12 november 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 15 november 2018 van 13:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.