Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AZo-01 Expeditie Z - Zorg op school

Doelstellingen:

De school optimaliseert haar zorgbeleid

De school maakt een beginsituatie over haar zorgbeleid

De school maakt een concreet actieplan op

De school brengt haar zorgbeleid tot op de klasvloer

De scholen leren van elkaar door middel van intervisie

Doelgroep:

Scholen So en BuSO

Wij raden aan dat 2 personen per school deelnemen - Pedagogisch directeur, orthopedagoog, leerlingbegeleider(s)….

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Dag 1 : Deelnemers vormen zich in :

 • zorg in relatie tot OK (onderwijskwaliteit)
 • Nieuw decreet leerlingbegeleiding
 • Visie : zorgbeleid op school KatOndVla,
 • 7 pijlers ven een geïntegreerd zorgbeleid

Dag 2   Deelnemers werken aan :

 • Beginsituatie van het zorgbeleid op school gekoppeld aan sterkte – zwakte analyse

Dag 3   Deelnemers werken aan

 • Prioritering + aanzet tot actieplan

Dag 4   Deelnemers blikken vooruit en werken aan:

 • De implementatie van zorg tot op de klasvloer
Strategie en methode:

Input

Intervisie

Lerend netwerk en indien gewenst begeleiding tot op de klasvloer

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Inschrijven is enkel bindend na intakegesprek
 • de deelnemers die het traject volgen krijgen van de school een mandaat om het traject in de school uit te dragen
 • De schoolleiding engageert zich om tijd en ruimte vrij te maken voor dit traject

Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 21 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 190,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Kimpe Frie
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 5 oktober 2018
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 13 november 2018
   lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 8 februari 2019
   lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 8 mei 2019
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.