Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AOk-01 Consult Vervolgcoaches

Doelstellingen:

Beginnende vervolgcoaches kunnen in een consult zicht krijgen op de invulling van hun job.

Ze kunnen vragen stellen die aansluiten bij hun specifieke context

Doelgroep:

Beginnende Vervolgcoaches Okan , leraren Okan

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Deze dag krijgt de vorm van een VervolgcoachCONSULT. Teams schrijven in op deze consultdag voor beginnende vervolgcoaches  en krijgen een afspraak op een bepaald uur. Er wordt een overlegmoment van anderhalf uur voorzien voor elk team. We kiezen nu niet voor een gezamenlijke, maar wel voor een schoolspecifieke aanpak.

Het schoolteam kan vragen stellen over de concrete aanpak van

 • Traject tijdens OKAN
 • Traject na OKAN
  • Administratie doorstroomdossiers
  • Klassenraden in vervolgschool
  • Overleg leerlingen begeleiding + directie
  • Studiekeuze ex-okanner
  • Bijwonen toelatingsklassenraad
  • Doorstroomadviezen
 • Ondersteuning van leraren en leerlingen in de vervolgschool

Na inschrijving (via www.nascholing.be) krijgt het schoolteam het exacte uur doorgestuurd. We wachten hierbij totdat de inschrijvingen voltooid zijn.  Bij de inschrijving kun je de voorkeur voor een voor- of namiddag invullen. De uiterste inschrijfdatum is 30 november, maar wacht niet te lang het aantal plaatsen is deze trimester beperkt. Merken we dat er nog vraag is, dan herhalen we deze formule de volgende trimester. Naast dit consult voorzien we volgende trimester ook vorming. Meer over dit initiatief volgt later.

Strategie en methode:

Consult en coaching

Bijkomende info:

Lesgevers: Stien Fonteyn en Sabine Van Steenbergen (senior vervolgcoaches)

Er zijn vier tijdslots beschikbaar. Scholen kunnen na inschrijving en in overleg met de pedagogisch begeleider een keuze maken.

9-10.30 uur

10.30 uur – 12.00 uur

13.30 – 15.00 uur

15.00 uur tot 16.30 uur

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 17 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: De Becker Guy
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 18 september 2018 van 09:00 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.