Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AOk-02 Vorming Kagan coöperatieve leerstrategieën voor Okan-leraren en vervolgcoaches Okan

Doelstellingen:

De deelnemers ervaren het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve leerstrategieën.

De deelnemers leren hoe ze de leerwinst van hun leerlingen kunnen optimaliseren.

Doelgroep:

Vervolgcoaches Okan , leraren Okan

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht te kunnen uitvoeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

 

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr Kagan Spencer en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan Structuren niet alleen de zwakkere kinderen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen gestructureerd samen discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

 

De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een totaal concept dat inzet op een veilige en uitdagende leeromgeving en leermogelijkheden.

 

Coöperatieve Leerstrategieën kan je inzetten op alle niveaus en in alle vakken. Uniek aan en sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie

Strategie en methode:

Interactief en ervaringsgericht. Coaching.

Bijkomende info:

Lesgever: Charlotte Vander Stuyft - Art de Co (Kagan Belgium)

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers schrijven in voor de 3 volledige dagen.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 7 oktober 2018 inschrijven en tot en met maandag 10 september 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 270,00 Euro
Lesgever: De Becker Guy
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 10 oktober 2018 van 09:00 tot 16:30 (Afgelast)
    • woensdag 12 december 2018 van 09:00 tot 16:30 (Afgelast)
    • woensdag 30 januari 2019 van 09:00 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.