Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9I Lerend netwerk voor godsdienstleerkrachten in OKAN

Doelstellingen:
  • Voor specifieke uitdagingen met OKAN-leerlingen in de godsdienstles een gepaste benadering zoeken
  • Visuele impulsen inzetten in functie van levensbeschouwelijke communicatie op gepast niveau
  • Activerende werkvormen verkennen, aangepast aan de doelgroep
Doelgroep:

SO- leerkrachten rooms-katholieke godsdienst in OKAN

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

Het basisdoel van het vak rooms-katholieke godsdienst is ‘leerlingen laten groeien in het eigen levensbeschouwelijke zoeken in dialoog met het christelijke verhaal en andere levensbeschouwingen’. Dit groeien heeft te maken met het ontwikkelen van verschillende levensbeschouwelijke vaardigheden. Hoe ondersteun ik leerlingen in OKAN zodat zij in het vervolgonderwijs godsdienstlessen kunnen mee-maken? Welke begrippen – vaardigheden zijn daarvoor relevant en haalbaar? In dit lerend netwerk reflecteren godsdienstleerkrachten over hun eigen lespraktijk, denken ze als groep mee na over praktijksituaties aan de hand van een intervisiemethodiek en krijgen ze de kans om lesmateriaal en ideeën uit te wisselen.            

Strategie en methode:

Lerend netwerk, intervisie, uitwisseling lesmateriaal

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 25 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Elsemans Yoo Ree
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 28 november 2018 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.