Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ANa-01 Overleg natuurwetenschappen 3de graad ASO

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • wisselen informatie, materiaal en ideeën uit.
  • gaan tijdens de lessen leerplangericht te werk met voldoende aandacht voor de algemene doelstellingen.
  • netwerken met elkaar.
Doelgroep:

Leerkrachten natuurwetenschappen 3de graad ASO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Tijdens dit netwerk staat leerplanrealisatie centraal. Er worden ideeën en materialen gedeeld én uitgewerkt om contextrijk te kunnen werken. Tijdens deze samenkomst wordt materiaal van thema 1 en 2 overlopen en worden de afspraken in verband met thema 3 gemaakt.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

Leerkrachten die deelnemen moeten bereid zijn om materiaal met elkaar te delen en materiaal te willen uitwerken.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Cursusmateriaal ed met elkaar willen delen op een afgesloten platform.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 10 december 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Van de Wiel Annick
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 13 december 2018 van 10:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.