Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APe-01 Studiedag Jeugd- en gehandicaptenzorg

Doelstellingen:

Deelnemers

  • Maken kennis met een vernieuwende opvang voor mensen met dementie
  • Verkennen de mogelijkheden van de gegeven input voor de eigen lespraktijk
  • Onderzoeken de kwaliteit van de eigen vakgroepwerking adhv ROK (Referentiekader onderwijskwaliteit)
  • Maken kennis met een inspirerend praktijkverhaal mbt GIP
  • Vertalen de gegeven input naar de eigen klaspraktijk
Doelgroep:

Leraren beroepsgerichte vakken in de afdeling Jeugd- en gehandicaptenzorg

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We verkennen aan de hand van een interactieve methodiek de kwaliteit van de vakgroepwerking.

Tijdens de namiddagsessie maken we kennis met de vernieuwende aanpak van de Wingerd.

Strategie en methode:

Workshop

Interactieve sessie

Bijkomende info:

Lesgever: Jan Vanwezer (voorziening De Wingerd Leuven)

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Lesgeven in de afdeling Jeugd- en gehandicaptenzorg


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 14 november 2018 inschrijven en tot en met woensdag 7 november 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Verhaegen Renilde
Raemdonck Annette
Frijters Nelis
Gerits Heidi
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
De Wingerd (Inschrijven afgesloten)
Wingerdstraat 14
3000 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 21 november 2018 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.