Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A9L Islamitische visies op opvoeding en onderwijs in de context van het vak rooms-katholieke godsdienst

Doelstellingen:
  • inzicht verwerven in de eigenheid van islamitische opvoeding
  • spanningsvelden verhelderen tussen islamitische opvoeding en het vak rooms-katholieke godsdienst
  • vanuit deze spanningsvelden reflecteren over mogelijke kansen en uitdagingen voor het godsdienstonderwijs
Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

In islamitische opvoeding worden waarden en normen gehanteerd, die niet altijd in de lijn liggen van een pedagogisch project van een school. Deze spanning komt mogelijk tot uiting binnen het vak r.-k. godsdienst.  

De diversiteit van de levensbeschouwelijke beginsituatie van de leerlingen in de lessen godsdienst nodigt ons uit te reflecteren over mogelijke kansen/uitdagingen en open te staan voor nieuwe perspectieven. Vanuit welke dynamiek gaan we om met thema’s als Schepping, gezin en opvoeding, religieuze symbolen, Koraninterpretaties, … binnen ons vak?                          

Strategie en methode:

Voordracht met reflectieoefening

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtst reeks via deze LINK.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 4 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Van Crombrugge Hans
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Karel de Grote Hogeschool (Inschrijven afgesloten)
Brusselstraat 23
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 7 november 2018 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.