Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGo-01 GOK-bijeenkomst 1

Doelstellingen:

Deelnemers

  • kennen de elementen van concrete doelenformulering in het kader van GOK
  • kunnen doelen geformuleerd in het kader van GOK evalueren
  • oefenen in het fomuleren van concrete, operationele doelen
  • ziien het verband tussen concrete doelenformulering en effectmeting op latere datum
Doelgroep:

Scholen SO - Directies - GOK-coördinatoren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In deze bijeenkomst met als thema: Van strategische doelen naar operationele doelen’ gaan we na hoe we de strategische doelen uit de doelenlijst zo concreet mogelijk kunnen vertalen én gaan we na hoe we deze effectief kunnen evalueren.

 

Omwille van het belang van doelenprioritering en doelenformulering is de GOK-bijeenkomst volledig aan deze taken gewijd.

In deze bijeenkomst  verrijken we onze kennis en vaardigheden in het omzetten van strategische doelen naar operationele doelen zodat je als Gok-coördinator of Gok-teamlid gesterkt bent in het uitwerken van een concreet geschreven operationeel GOK-plan.

Strategie en methode:

Netwerk – informerend en activerend

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 29 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Kimpe Frie
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 2 oktober 2018 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.