Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AHa-01 Vakgroepcoördinatoren handelsvakken en economie leren werken met het OK-kader

Doelstellingen:
  • Vakcoördinatoren een korte toelichting geven rond het OK-kader
  • Vakcoördinatoren vertrouwd maken met een methodiek om de kwaliteitsverwachtingen van het OK-kader binnen de huidige vakgroepwerking in kaart te brengen
  • Vakcoördinatoren handvaten geven om aan de slag te gaan met het OK-kader binnen hun vakgroep
Doelgroep:

Vakcoördinatoren economie aso en handelsvakken bso-tso

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Na een korte toelichting rond het OK-kader gaan de vakcoördinatoren aan de slag met een methodiek om de kwaliteitsverwachtingen van het OK-kader binnen de huidige vakgroepwerking in kaart te brengen

Strategie en methode:

Toelichting en toepassing

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 6 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Fouquaert Johan
Cuypers Anne-Lise
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 9 oktober 2018 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.