Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AOp-01 Nascholing Design tinking – ondernemend project

Doelstellingen:
  • Leraren ondernemend project testen een methodiek uit die hun kan gebruikt worden om doelstelling 4 van het leerplan Ondernemend project te realiseren
  • Leraren krijgen handvatten om met deze methodiek aan de slag te gaan in de klas
Doelgroep:

Leraren ondernemend project

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

‘Ideation and creativity’: een knotsgekke oefening om tot originele ideeën en oplossingen te komen binnen het kader van ondernemend denken

Waar komen ideeën vandaan? Bestaan er manieren om het bedenken van ideeën te trainen? Kan je creatief denken volgens een bepaalde methode structureren?

In deze workshop leer je aan de hand van een betrouwbare methode tot originele ideeën en oplossingen te komen. Tastbaar en concreet, met direct resultaat. Learning by doing.

Strategie en methode:

Toelichting en toepassing

Bijkomende info:

Lesgevers: Filip Burgerman en Stijn Coenen, docenten Thomas More

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 13 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Cuypers Anne-Lise
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 16 oktober 2018 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.