Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMo-04 Verbredings- en verdiepingstraject modernisering eerste graad regio Antwerpen - Regio 4: sg KoSH, sg Kogeka, sg KsoM, sg Westerlo, sg Nijlen-Vorselaar

Doelstellingen:
 • Verbreding en verdieping van de sessies die worden aangeboden in de nascholing rond de modernisering van de eerste graad door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het hele team toe
 • Uitwisseling van schoolpraktijken binnen de regio

Sessie 1

 • de visie op de observerende en oriënterende 1ste graad vertalen in de school/regio
 • de leidraad modernisering SO hanteren
 • keuzes maken voor de lessentabellen en het keuzegedeelte /² basisopties / differentiatiepakket

Sessie 2

 • de leidraad modernisering SO hanteren
 • de beheersingsniveau ’s binnen de leerplannen interpreteren volgens de taxonomie van Bloom
 • een plan ontwikkelen om de transversale doelen te realiseren

Sessie 3

 • de digitale leerplantool hanteren
 • keuzes maken in multi – en interdisciplinair werken
 • de leerplanimplementatie op schoolniveau bewaken
Doelgroep:

(Een deel van) de kernteams die deelnemen aan de vorming rond Modernisering van de eerste graad, aangeboden door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Complementair aan de nascholing modernisering so 1ste graad willen we regionaal sessies organiseren waarin we met de kernteams enerzijds willen nadenken hoe de thema’s van de nascholing verder kunnen verbreed en verdiept worden naar het hele team toe. Anderzijds willen we ook uitwisseling organiseren van schoolpraktijken. We willen daarbij vertrekken van de noden en bezorgdheden die leven in de scholen. We trachten samen antwoorden te zoeken op vragen als:
- Waar zijn we als school (al) mee bezig?
- Waar botsen we als school nog tegenaan?
- Hoe kunnen we een schooleigen plan ontwikkelen of optimaliseren?
- Hoe verbreden en betrokkenheid / gedragenheid creëren in de eigen school?

We zien deze ondersteuning als een intensief traject van 3 sessies dat we in 4 regio’s organiseren. U tekent dus in op het volledige traject, niet op aparte sessies omdat we ook mikken op een procesmatige aanpak doorheen het schooljaar.

Strategie en methode:

Via gezamenlijke reflectie en uitwisseling worden de inhouden die in de vorming ‘Modernisering eerste graad’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verbreed en uitgediept. Er wordt ingezet op een regionaal lerend netwerk om samen keuzes te maken om in samenspraak met de andere scholen van de regio het onderwijs te verbeteren.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
 • De school tekent in met een kernteam.
 • De leden van dit kernteam hebben het voorscholingstraject of de inhaalsessie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevolgd.
 • De leden van het kernteam volgen de nascholing modernisering SO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

We werken in 4 regio’s:

 • Regio 1: sg Antwerpen-Oost, sg OLVA, sg Oscar-Romero, sg Ekeren-Merksem, sg Lieven – Gevaert
 • Regio 2: sg Korbem, sg Boom-(Bornem-Puurs), sg Kontich-Hove, sg Ter Nethe, sg JB David
 • Regio 3: sg Voorkempen, sg Noorderkempen, sg Markdal, sg Turnhout, sg ABT, sg Malle-Zandhoven
 • Regio 4: sg KoSH, sg Kogeka, sg KsoM, sg Westerlo, sg Nijlen-Vorselaar

Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 8 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Antwerpen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Francesco-Paviljoen (Afgelast)
Bovenrij 30
2200 Herentals (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 11 oktober 2018 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • maandag 25 februari 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • vrijdag 17 mei 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.