Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMv-01 2018-11-07 Sensibilisering vakcoördinatoren MVT i.v.m. modernisering SO

Doelstellingen:

De vakcoördinatoren MVT informeren zich over de vernieuwingen in het secundair onderwijs in alle graden, met grootste focus op de nieuwe visie op de eerste graad.

 

De vakcoördinatoren MVT brainstormen over een strategie om de collega’s op school te informeren over de vernieuwingen in alle graden en in de eerste graad in het bijzonder, m.i.v. de nieuwe leerplannen Frans en Engels voor het 1ste en 2de leerjaar van de eerste graad a- en b-stroom.

Doelgroep:

Vakcoördinatoren Frans, Engels en Duits

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Krachtlijnen modernisering SO met focus op MVT

Krachtlijnen nieuwe leerplannen MVT eerste graad a- en b- stroom

Strategie en methode:

Informatief luik

Interactief luik

Zelfreflectie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 6 november 2018 inschrijven en tot en met zondag 4 november 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Verheyen Christel
Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 7 november 2018 van 13:15 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.