Aanmelden
Laden…

Even geduld...

APe-02 “Onze stem gaat naar zorg“

Doelstellingen:

Als deelnemer

 • geraak je geïnspireerd door het materiaal en het verhaal van ‘de Stem van ons geheugen’
 • kan je aan de slag met het aangeboden liedmateriaal en de methodiek van Hanne Deneire
 • kan je ontdekken hoe je samen kan werken aan een aantal expressiedoelen
 • kan je ervaren dat de collega’s MO werken in functie van de doelen uit het beroepsgerichte gedeelte
Doelgroep:
 • Leerkrachten MO in VV - Personenzorg
 • Leerkrachten verantwoordelijk voor de doelen pedagogische handelen (3e graad BSO Personenzorg, inclusief TBZ en KZ)
Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

9.00: onthaal, koffie, welkom, inleiding

10.00: zingen met dementerende bejaarden (de stem van ons geheugen)

12.00: pauze

13.00: zingen met de allerkleinsten

15.00: nabespreking/netwerking 

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 28 oktober 2018 inschrijven en tot en met maandag 22 oktober 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 85,00 Euro
Lesgever: Van Hees Kathleen
Raemdonck Annette
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Thomas More Kempen (Inschrijven afgesloten)
Campus Blairon 800
2300 Turnhout (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 5 november 2018 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.